تمرینات کاتسو

مشخص شده است که تمرینات کاتسو اثرات مفیدی بر روی قدرت و( هایپرتروفی) حجم عضلانی داشته است. در این مطلب، مجله علم ورزش به شما می آموزد که چگونه آن ها را به طور صحیح در برنامه تمرینتان بگنجانید. در میان اکثریت پذیرفته شده است که بلند کردن وزنه های سنگین به طور کلی نیازمند افزایش قدرت عضلانی ویژه ای است.

تا آن زمان، یک روش تمرینی متفاوت برای انجام دادن وجود دارد که در عین حال در وزنه های سبکتر کاربرد دارد که به عنوان تمرینات کاتسو شناخته می شود. این تمرینات به میزان زیادی قدرت و سایز عضله را افزایش می دهد. یک روش تمرینی غیر معمول که توسط آن شخص وزنه های سبکی که معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد یک تکرار بیشینه (یک تکرار بیشینه یعنی حداکثر وزنه ای که میتواند برای یک بار بلند کند) است را در حد واماندگی عضله و تا هنگامی که جریان خون در ناحیه گروه عضلانی مورد تمرین محدود شود، بلند می کند.

انجام میزان قابل توجهی از تمرینات کاتسو با استفاده از وزنه های سبک در حالی باعث توسعه قدرت عضلانی می شود که تا حدودی ناشی از نخست فعال سازی فیبرهای عضلانی تند انقباض باشد، که این نوع تکنیک تمرینی به دلیل محدودیت متوسط جریان خون در عضلات تحت فشار تمرین سطح اکسیژن عضلات را تهی می کند.

این کاهش میزان اکسیژن باعث می شود تا سلول عضلانی انرژی ATP (انرژی رایج بدن) را بدون وجود اکسیژن تولید کند یا همان سوخت بی هوازی، که در وحله اول عضلات تند انقباض را بر خلاف عضله کند انقباض فعال می کند. به عبارت ساده سوخت مورد نیاز عضلات تند انقباض به صورت بی هوازی و کند انقباض به صورت هوازی تامین می شود. پس سوخت اولیه ذخیره در عضله تند انقباض و تحریکات بیشتر آن نسبت به عضله کند انقباض باعث تولید ظرفیت زیادی برای توسعه قدرت عضلانی توسط تمرینات کاتسو می شود.

مطالعه محقق ژاپنی به نام تاکارا تاکازاوا نشان داد که تمرینات کاتسو اثرات قدرت عضلانی را به میزان قابل ملاحظه ای فراهم می کند. در این مطالعه، تحقیقاتی بر روی ۲ گروه انجام شد که در آن یک گروه تمرینات با شدت کم ( ۳۰% یک تکرار بیشینه) به صورت انبساط عضله سه سر بازو تا واماندگی عضله با روش محدودیت جریان خون را اجرا می کردند، در حالی که گروهی دیگر تمرینات مقاومتی شدید (۸۰% یک تکرار بیشینه) بر روی عضله سه سر بازو را اجرا می کردند، بدون محدودیت جریان خون.
این مطالعه نشان داد که افزایش قدرت در گروهی که تمرینات کاتسو با شدت کم را اجرا می کردند،مشابه گروهی است که تمرینات مقاومتی با شدت بالا انجام می دادند. همچنین مشخص شد که تمرین به روش کاتسو قدرت عضلانی را به همان میزان تمرین مقاومتی با شدت بالا بهبود می بخشد.

همچنین مطالعه دیگری نشان داده است که تمرین مقاومتی با شدت کم و همراه با محدودیت جریان خون، می تواند برای سلامت افراد مسن مناسب باشد. در این مطالعه، ۲۰ نفر تمرینات با محدودیت جریان خون را اجرا کردند و ۲۰ نفر دیگر تمرینات مقاومتی متداول با شدت بالا را انجام دادند. محدودیت جریان خون عملکرد عروق مرکزی و گردش خون محیطی را بهبود می بخشد.

همچنین مطالعه دیگری نشان می دهد که اجرای تمرینات کوتاه مدت با شدت کم همراه با محدودیت جریان خون به صورت اینتروال(تمرین هوازی متوالی با بازگشتهای کوتاه مدت ولی نه در حد استراحت)، به عنوان شیوه ای اثر بخش برای هر دو مورد تناسب اندام به صورت هوازی و افزایش قدرت کشف شده است. این مطالعه بر روی ۳۷ نفر بوده است که این تعداد افراد به ۴ گروه مختلف تقسیم شدند و به مدت ۴ هفته طول کشیده است.

پس از مطالعات انجام شده بر روی قدرت عضلانی مشاهده شده است که بعد از انجام تمرینات کاتسو، نشانههای بهبود در افزایش قدرت و تناسب اندام به صورت هوازی با انجام تمرینات کوتاه مدت با شدت کم همراه با محدودیت جریان خون توام بوده است.

افزایش هورمون رشد
تمرینات سنگین وزن نشان داده اند که به شدت ترشح هورمون رشد را تحریک می کنند، آثار آن در توده عضلانی نمایان می شود. مطالعات قبلی کارامر و همکاران نشان داده است که تمرین با شدت بالا در واقع می واند میزان ترشح هورمون رشد را تا بیش از ۱۰۰ برابر افزایش دهد.

در مقابل، تمرین مقاومتی با شدت کم، معمولاً همراه با هایپرتروفی عضلانی نیست. با این حال حجم بی هوازی حاصل از تمرینات کاتسو رشد عضلانی احتمالی قابل توجهی را ایجاد می کند. این تمرینات در درجه اول با تکیه بر تنفس بی هوازی، مقدار زیادی فرآورده جانبی متابولیک به نام اسید لاکتیک تولید می کند. در نتیجه افزایش <a  اسید لاکتیک</a> که تحریک ترشح هورمون رشد به میزان زیادی را در پی دارد، سرانجام باعث رشد عضلانی می شود.

نقش اصلی تمرینات کاتسو در بالا بردن میزان هورمون رشد در مطالعه تاکارادا و همکارانش اثبات شده است. در این تحقیق، بر روی ۶ مرد جوان مطالعه صورت گرفته که این افراد باید ۵ ست جلو پا ( کشش عضله پا) با استراحت کوتاه ۳۰ ثانیه ای بین هر ست را اجرا می کردند تا هنگام واماندگی عضلات تحت فشار تمرین و محدودیت جریان خون در آن ناحیه عضلانی ادامه می دادند که همان تکنیک تمرین کاتسو است. تمرکز هورمون رشد در این تمرینات بر روی عضلات تحت فشار ۲۹۰ بار بیشتر از تمرینات قبلی افزایش داشته است.

جالب اینجاست که این افزایش در هورمون رشد تقریباً دوبرابر بیشتر از میزان گزارش شده در تحقیقات کارامر و همکارانش است. در مطالعه فوق الذکر از تمرینات مقاومتی با شدت بالا به جهت افزایش رشد عضلانی استفاده شده است. بنابراین کنار هم قرار دادن این یافتهها نشان می دهند که تمرینات کاتسو باعث تحریک یک پاسخ قوی از غده درون ریز مذکور می شود. تحریک بیشتر هورمون GH، رشد توده عضلانی به میزان فوق العادهی را به همراه دارد.

درد کمتر عضلانی، کسب نتایج فوق العاده
اجرا صحیح تمرین کاتسو اجازه می دهد تا خون به میزان اندک درون عضله در حال تمرین محدود شود. میزان کافی محدودیت جریان خون در عضله زمانی حاصل می شود که تسمه چرمی را به دور قسمت بالای بازو یا زانو یا هر عضله ای که این تمرینات را بر روی آن اجرا می کنید، ببندید، اما خیلی محکم نه. به همان دلیل رعایت موارد ایمنی نباید کاملاً جریان خون را مسدود کنید.

برای رسیدن به میزان استاندارد این تمرینات، لازم است که در تمام مدت تمرینات کاتسو تسمه چرمی را دور عضله تان حفظ کنید (حداکثر زمان لازم برای ایجاد تعییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی در بدن برای تقویت رشد عضلانی بدون مسدود شدن یک عضله در کل ۲۰ دقیقه است.) در کل، به صورت ۴ تا ۵ ست که معمولاً ۲۰ تا ۳۰ درصد یک تکرار بیشینه است اجرا می شود. ست اول شامل ۲۰ تکرار و ست ۳ و ۴ به بعد با ۱۵ تکرار و و فواصل استراحت کمتر از یک دقیقه ادامه می یابد.

به طور کلی، طبق توضیحاتی که در بالا مطرح شد اجرای تقریباً نزدیک به استاندارد تمرینات کاتسو، برای تولید قدرت و افزایش سایز عضله نیروی بسیار زیادی ایجاد می کند. اگر چه این نوع تمرین کردن دارای یک جنبه منفی است که همان احساس درد شدید در عضله است. طبق مطالعات فراوان انجام شده در این زمینه باید گفت که اجرای تقریبی تمرینات استاندارد کاتسو، درد و سطح بالایی از تقلا را می طلبد.

نه، اشتباه متوجه نشوید، این ناراحتی و درد شدید ناشی از بلند کردن وزنه های سنگین است. مثل موقعی که می توانید به وضوح کششی را در بافت عضله تان احساس کنید که ناشی از سازگاری عضله با تمرینات سنگین است که نتیجه آن قوی تر و بزرگتر شدن عضله است.

اگر چه ممکن است تمامی مزایای بالقوه حاصل از این تمرینات با درجاتی از میزان درد و ناراحتیهای ناشی از همین تمرینات خنثی شود که در نهایت منجر به دلسرد شدن فرد از ادامه تمرین گردد. با در نظر گرفتن تاثیر بالقوه آن برای سازگارشدن با فواید تمرین در طول تمرینات کاتسو، گروهی از دانشمندان دانشگاه های ایندیانا و نیویورک دریافتند که توانایی عضله سازی در تمرینات کاتسو تغییر شکل می یابد.

در نوع اصلاح شده تمرین، محققان برای کاهش فشار تمرین از دستبندهای پنوماتیک برای محدوی کردن جریان خون استفاده میکنند (دستبندهای بادی)، که ۵۰% فشار وارده را نسبت سایر مطالعات کاهش میدهد و همینطور اولین ست ( ۳۰ تکرار) که معمولاً در طول تمرینات کاتسو اجرا میشود را حذف کردهاند. در مجموع، این تغییرات به میزان قابل توجهی سبب کاهش تقریباً تمام درد ایجاد شده در عضله تحت فشار در طول تحقیقات می گردد، با این حال تمام فواید حاصل از تمرین از قبیل افزایش قدرت و سایز عضله را نسبت به گروه کنترل داراست.

نکته جالب توجه درباره نتایج بدست آمده در قدرت و سایز مورد مشاهده از اصلاح تمرینات این است که، این مقدار به اندازهی که در مطالعات اخیر تمرینات کاتسو نشان داده شده است بزرگ نیست. احتمالاً به خاطر نحوه اجرای تمرینات اصلاح شده کاتسو است که ظاهراً وقتی هم زمان اجرا شود هر دو فاکتور اثر و درد را پایین میآورد.

با این حال و تمام توضیحاتی که در بالا مطرح شد، این تمرینات تغییر شکل یافته واصلاح شده به دلیل اثرات قابل توجهی که بر روی قدرت و سایز عضله دارند، هنوز هم میوانند برای افزایش اثرات مفید در عضله تحت فشار تمرین کاربرد داشته باشند، در عین حال که درد ناشی از تمرینات را کاهش می دهند. بنابراین میزان پایبندی به این تمرینات را تا مدتهای طولانی ارتقا می بخشد.

طرز اجرای تمرین صحیح تمرینات کاتسو

تمرین به روش محدود کردن به ویژه زمانی موثر خواهد بود که با تمرینات شدت بالا ترکیب شده و باید به درستی اجرا شوند تا از هرگونه آسیب بالقوه ای جلوگیری کند. روش مناسب این نوع تمرین به این شکل است که محکم تسمه را بالای ناحیه در حال تمرین می ندید و اطمینان حاصل کنید تسمه را خیلی محکم و سفت به دور عضله نبسته اید، به طوری که قبلاً گفته شد محدودیت کامل جریان خون می تواند خطرناک باشد.

درضمن، محدود کردن جریان خون در تمام طول ست ها می تواند بحرانی باشد و هرگز ناحیه درگیر در تمرین نباید بیشتر از ۳۰ دقیقه بسته باشد. همانطور که قبلاً اشاره شد، ۴ ست را با ۲۰ تا ۳۰ درصد یک تکرار بیشینه اجرا کنید، اولین ست شامل ۳۰ تکرار است و از ست سوم به بعد ۱۵ تکرار همراه با فواصل استراحتی کمتر از یک دقیقه بین هر ست ادامه دهید تا از تمرینات عضله سازی فواید مورد نظرتان را بدست آورید.

طبق گفته های ورزشکاران در حال تمرین در باشگاهها و سالن های بدنسازی بر اساس تجربیاتی که بدست آورده ند، وقتی تمرین به روش بستن عضله همراه با تمرینات شدت بالا اجرا شوند به این معنا است که تمرین به این روش زمانی به بهترین شکل خود اثر بخش است که در آن از تمرینات با شدت بالا بکار گرفته شوند.

مثل عمل وعکس العمل، یعنی یک نیروی مخالف مانع برداشتن وزنه های سنگین به شکل موثر است که آن نیرو همان میزان خستگی قابل توجه است که در عضله بروز می کند و در نتیجه مقابله با این نیرو توان و قدرتتان را افزایش می دهد.

چرا باید انجام این نوع تمرین را امتحان کنید؟

۱- تمرین با روش بستن عضله با شدت پایین (۵۰ میلی متر جیوه) روش تمرینی بی نظیر مفیدی برای هایپرتروفی (افزایش توده) عضلانی به شمار می رود.

۲- انجام این تمرینات با شدت کم تقریباً ۲۰ درصد یک تکرار بیشینه با محدودیت متوسط عروق خونی باعث وقوع هایپرتروفی عضلانی اندکی در طول ۳ هفته خواهد شد.

۳- مدل متداول این تمرین را میتوانید ۳ تا ۵ ست در حد واماندگی و با طول استراحت کوتاه بین هر ست انجام دهید. (به اصطلاح تمرین انعطاف پذیری است)

۴- افزایش متابولیک (تغییرات سوخت وسازی) بدن در اثر این تمرین واکنش های مثبت فیزیولوژیکی را به همراه دارد، مخصوصاً وقتی که در اثر افزایش شدت تمرین میزان ترشح هورمون رشد در بدن افزایش مییابد.

۵- تمرینات کاتسو یا تمرین با محدودیت جریان خون همچنین توسط آن دسته از افرادی که قادر به بلند کردن و تحمل وزنه  های سنگین نیستند، مثل افرادی که درد مفاصل دارند، بیمارانی که بعد از جراحی دوره ی نقاهت خود را می گذرانند، تحت بازتوانی قلبی قرار دارند، ورزشکاران مبتدی که نمی توانند وزنه سنگین بلند کنند و فضانوردان قابل اجراست.

در حقیقت در طول تحقیقات انجام شده نتایج شگفت انگیز زیر مشاهده شدند:
افزایش لاکتات
افزایش هورمون رشد
افزایش نورآدرنالین
افزایش هورمون فاکتور شبه انسولین
کاهش آمینو اسید میو استاتین
افزایش در قدرت بلند کردن یک تکرار بیشینه
افزایش نیروی ایزومتریک (ایستا) و گشتاوری آن در عضله
افزایش نیروی ایزوتونیک (پویا) وگشتاوری آن در عضله

منبع :

www.elmevarzesh.com

بیو گرو BIO-GRO

بیو گرو BIO-GRO یک ”تغییر دهنده بازی” واقعی از شرکت iSatori می باشد. اولین شرکتی که نسل جدیدی از مکمل ها را با نام Bio-Active Peptide بیو پپتیدهای فعال (ترکیبی از آمینو اسیدها) معرفی می کند. می توانید بیو گرو BIO-GRO را مانند ”کود برای عضله هایتان” در نظر بگیرید. تا امروز چنین محصولی در مکمل های ورزشی وجود نداشته است. این یک نوع جدید است که کاربردش، ساخت و حمایت عضله می باشد.

 iSatori طراحی و مهندسی سفارشی و حق امتیاز اولین Bio-Active Peptide را که فقط در  بیو گرو BIO-GRO یافت میشود دارد. این ماده شامل نسبت های دقیقی از پپتایدهای سرشار از پرولین(PRPها);عوامل رشد(IgF, TGF beta-2, EGF, PDGF);پادزهرها(IgG, IgA);لاکتوفرین;و Fibroblast-GF است. این BAP ها، با یک تاثیر فرا فیزیولوژیکی به بدن علامت می دهند تا فرآیند طبیعی سوخت و ساز پروتئینش را تقویت و از حجم عضلات پشتیبانی کند و پس از تمرینات سنگین سریع تر بازیابی یا ریکاوری شود. تمام این مزایا بیشتر از حد معمولی که شما قادر به انجام آن هستید اتفاق می افتد و مهم نیست چقدر پروتئین مصرف می کنید.

بیو گرو BIO-GRO

Bio-Active Peptide ها چه هستند؟ Bio-Active Peptide های مهندسی شده (یا BAPها) که فقط در بیو گرو BIO-GRO یافت می شوند از یک روش تولیدی قدرتمند استفاده می کنند, که به موجب آن قطعات پروتئین جدا شده از بالاترین درجه  bovine colostrums استخراج می شوند, که سپس با گریز از مرکز و غلظت کم تبدیل می شوند تا به فرمی با وزن مولکولی کم, به شکل پودر در دسترس که غلظت bio-active دقیقی دارند تبدیل شوند.

مزایای استفاده از بیو گرو BIO-GRO 

غلظت بیشتر :شکل غلیظ تری از Bio-Active Peptide ها در مقایسه با پودرهای پروتئینی معمول به معنی هزینه ی کمتر برای شماست. این به خاطر یک اسکوپ کوچک(۱٫۵ گرمی) از بیو گرو BIO-GRO  می باشد که شامل bio – active هایی معادل با ۲۵ گرم از پروتئین آب پنیر غلیظ است. این باعث می شود که بیو گرو BIO-GRO نسبت به یک نوبت مصرف پودر پروتئین آب پنیر معمولی تقریبا نصف قیمت باشد.

راحتی بیشتر : بر خلاف قرص های بزرگ و پودرهای چاشنی دار، بیو گرو BIO-GRO به فرم نرمال خود یک پودر بی افزودنی (بی مزه) است که ذاتا بی مزه است. بنابراین به خوبی در آب حل نمی شود. ولی به راحتی با هر چیز دیگری مخلوط می شود – از مخلوط پروتئین گرفته تا نوشیدنی آمینوی پس از تمرین – و حتی در مواد غذایی نرم مانند ماست,دسر یا شوربا و غیره.
تحقیق علمی بیشتر: بیش از ۳۲ مطالعه ی بالینی منتشر شده از سال ۱۹۹۰ – ۲۰۱۱ وجود دارند که مزایای مواد غذایی اصلی در بیو گرو BIO-GRO و تاثیرات مثبت مواد غذایی اصلی درون آن را که شامل پشتیبانی از حجم عضله، عملکرد بازیابی نیرو و عملکرد سیستم ایمنی و دیگر مزایا می باشند بیان می کند. مهمتر از آن، این مطالعات بیشتر مخصوص ورزشکاران آموزش دیده و شرکت کنندگانی است که به طور رسمی در مقایسه با افراد آموزش ندیده تاثیرات مثبت کمتری نشان می دهند.
نظرات متخصصان بیشتر : تا امروز هیچ مکملی وجود ندارد که متخصصان دکترای غذایی ورزشی به صورت مستقل علم و تاثیراتی که مواد غذایی اصلی در بیو گرو BIO-GRO  را پشتیبانی می کنند، داشته باشد. در این افراد چنین اسم های مشهوری به چشم می خورد که عبارتند از: Chris Lockwood, PhD; Jeffrey Stout, PhD; Jay Hoffman, PhD; and David Sandler, ABD-PhD.
بیشترین کیفیت و مواد مردود آزمایش شده : چون isatori منابع داخلی مواد غذایی ما را کنترل می کند و اولین Bio-Active Peptide های میکرو – غلظت,با وزن مولکولی کم که در بیو گرو BIO-GRO  یافت می شوند را طراحی و مهندسی کرده است، می توانید با اطمینان خاطر کامل به کیفیت و پایداری این محصول اعتماد کنید بهتر از آن، هر بسته از محصول آزمایش شده و از اینکه هیچ مواد ممنوعی در آنها وجود ندارد اطمینان حاصل شده است. از طریق آگاهی انتخاب ((Informed Choice™))و دارای گواهی های GRAS، HALAL، KOSHER است و در محیط مطمئن GMP (روش تولیدی خوب) در خود آمریکا تولید شده است.

بیو گرو BIO-GRO

چه کسانی باید از بیو گرو BIO-GRO  استفاده کنند؟

بیو گرو BIO-GRO باید توسط هر کسی که میخواهد حجم عضله ی بیشتری ایجاد کرده و نگه دارد  و در ورزش یا تمرین بهبود در بازیابی اش داشته باشد استفاده شود. که این شامل بدنسازان، تناسب اندام کاران و رقیبان بدنسازی است. همچنین رقیبان ورزشی در هر رشته ای، چه دانشگاهی،چه حرفه ای و یا حتی فراغت، یا در کل هر کسی که مصرف مقادیر زیاد پروتئین در یک روز را سخت (یا هزینه بر) می داند و استفاده از یک فرم غلیظ تر از bio – activity را که بدن برای تقویت سوخت و ساز پروتئین استفاده می کند به صرفه می داند. هم اکنون بسیاری از بانوان ورزشکار نیز از این مکمل استفاده می کنند. چون بیو گرو BIO-GRO  تقریبا شامل هیچ کالری، چربی و  قندی نیست و برای افراد دارای رژیم و خانم هایی که هم می خواهند کالری و کربوهیدرات کمی مصرف کنند و هم از مزایای bio-active پروتئین برای کمک به نگهداری و رشد بافت های عضله ای استفاده کنند عالی است. بیو گرو BIO-GRO در مقایسه با یک مخلوط پروتئینی با حجم زیاد (۲۵ گرم یا بیشتر) که باعث میشود معده شما احساس سنگینی و پر بودن از گاز کند، تنها نیازمند یک اسکوپ کوچک (۱٫۵ گرمی) است. علاوه بر این، سازندگان این محصول مدعی هستند که بیو گرو BIO-GRO از یک منبع طبیعی استخراج شده و مصرفش برای هر کسی بی خطر است چون خالی از هر گونه مواد ممنوعه است

چگونگی استفاده از بیو گرو BIO-GRO به ادعای شرکت سازنده :

بیو گرو BIO-GRO هم به صورت پودر های بدون طعم و هم کپسول می باشد که مصرف آن ساده است. برای نوع پودری آن،۲ تا ۳ قاشق را دو بار در روز با مایعی مانند مخلوط پروتئین، مخلوط کنید. پس از تمرین با نوشیدنی آمینویی ترکیب کرده به صورت همزده یا نزده،  آن را مصرف کنید. یا اینکه آن را با غذاهای نرم مانند میان وعده ها، دسر یا ماست ترکیب کنید. می توانید ۵ تا ۷ کپسول را در روز همراه با یک لیوان آب و آمینو مخلوط و پس از تمرین مخلوط پروتئین مصرف کنید. بیو گرو BIO-GRO می تواند هر زمانی با یا بدون غذا مصرف شود.

منبع :

ارشاکو

پلاسما ماسل Plasma Muscle

مکمل پلاسما ماسل Plasma Muscle محصول شرکت ماسل تک با ترکیب خاص خود یکی از برترین و قوی ترین مکمل های پیش از تمرین است. پلاسما ماسل Plasma Muscle  با ویژگی ترکیب جدید Peak ATP و OptiNOs ، یک مکمل موثر در زمینه عضله سازی می باشد و مناسب برای آن دسته ورزشکاران مشکل پسندی است که همواره به دنبال جدیدترین و موثرترین راه های عضله سازی و افزایش توان عضلات بدن خود می گردند.

اگر تا به حال قبل از تمرینات خود از مکمل های حاوی Peak ATP استفاده نکرده اید بدانید که یکی از جدید ترین متد های عضله سازی و افزایش راندمان تمرینات را از دست داده اید . Peak ATP یک حالت از ماده آدنوزین تریفسفات دی سدیم می باشد و در واقع در مورد آن می توان گفت که مهمترین و قدرتمندترین ماده عضله ساز برای افراد پیش از شروع تمرینات است. در حالت عادی ATP در عضلات بدن شما به صورت درون سلولی وجود دارد و می توان گفت که سوخت اولیه سلول های عضلانی است. همان طور که ATP درون سلولی از اهمیت فراوانی برخوردار است، ATP خارج از سلولی نیز اهمیت فراوانی در ساخت عضله دارد.
مطالعات علمی گوناگون نشان می دهد که افزایش سطح ATP در خون به افزایش جریان خون کمک می کند و همین مسئله به افزایش توان و استقامت عضلات ختم می شود. ضمن اینکه در عین حال سیگنالینگ آنابولیک را افزایش می دهد و آن از طریق فعال کردن مسیر  mTOR صورت می گیرد. بررسی های مختلف نشان می دهد که استفاده از مکملی هایی که حاوی Peak ATP می باشند به همراه انجام تمرینات سخت و منظم منجر به افزایش رشد توده عضلانی می شود.
بسیاری از مکمل های پمپاژ خون فروشگاه های مکمل های بدن سازی تنها مکمل هایی هستند که بیشتر روی سیستم اعصاب مرکزی  تاثیر می گذارند و روی فرایند عضله سازی شما تاثیری ندارند. تنها پودر ها و کپسول های پیش از تمرین کمی وجود دارند که با ایجاد فرایند های فیزیولوژیک شما را در فرآیند عضله سازی و افزایش توان عضلات بدون رساندن عوارض بیشمار یاری کنند.

ویژگی های مکمل پلاسما ماسل Plasma Muscle  :                 

مجیک بادی

 • به دست آوردن 8.8 پوند ( تقریبا 4 کیلوگرم ) عضله خالص
 • افزایش 96 % در ضخامت عضلات
 • افزایش استقامت 147% نسبت به قبل از استفاده
 • افزایش قدرت 30%
 • توان انجام 4 بار تکرار بیشتر
 • افزایش باورنکردنی عضلات 100 % خالص با کمک Peak ATP و OPTINOS
 • افزایش تکرار، پمپاژ خون ، استقامت عضلات و مقاومت در برابر خستگی
 • مواد اصلی تشکیل دهنده آن از تحقیقات علمی و دانشگاهی به دست آمده است.
 • کپسول های آن به گونه ای می باشد که غیر قابل کپی و غیر قابل تقلب هستند.

چگونگی فعالیت PEAK ATP در بدن انسان :

دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که پیک آ تی پی از طریق 3 فعالیت جداگانه در بدن کار می کند و هر کدام 1 بخش مهم از قدرت شما را به بهترین نحو ممکن اجرا می کند و بدین وسیله از امکان رشد عضلات شما پشتیبانی می کند.

 • PEAK ATP باعث افزایش سیگنالینگ آنابولیک می شود که همین مسئله به رشد عضلات بسیار کمک می کند و با هموار کردن مسیر پیک آ ت پ و mTOR در سنتز پروتئین و در نتیجه عضله سازی موثر واقع می شود .
 • مکمل Plasma Muscle کمپانی ماسل تک تجمع کلسیم را در عضله های اسکلتی بدن افزایش می دهد. فراموش نکنید که در هنگام خستگی بر اثر انجام تمرینات سطح اکسیژن و تجمع کلسیم در عضلات اسکلتی پایین می آید و همین مسئله در کیفیت فعالیت های شما اثر می گذارد و روند انجام با کیفیت فعالیت ها را کند می کند. نکته ای که اهمیت دارد این است که مکمل های حاوی ATP سطح کلسیم در عضلات بدن را در تعادل نگه می دارد و به خاطر همین در کیفیت انجام فعالیت ها بسیار موثر می باشد.
 • PEAK ATP گشاد شدگی رگهای خونی ورزشکاران را تقویت می کند و از این طریق جریان خون را افزایش می دهد و از همین طریق به شما این امکان را می دهد که در تمرینات تکرار های بیشتری انجام دهید.
  • اپتینوس (OPTINOS ) ترکیبی منحصربه فرد و تشکیل شده از عصاره های سیسوس، زردچوبه، و زنیان است. بعد از آزمایش های مختلفی که روی مردان مختلف انجام دادند این مسئله ثابت شد که OPTINOS باعث افزایش استقامت عضلات فرد می شود و روند ریکاوری عضلات را بسیار سریع تر می کند.

optinos

تکنولوژی فیوژن PLASMACAP

پلاسما ماسل Plasma Muscle صرفاً قوی­ترین و بهترین مواد تشکیل دهنده را برای شما به ارمغان نمی­ آورد. با استفاده از تکنولوژی فیوژن پلاسما کپسول ما یک گام بیشتر برداشته­ -ایم. این فناوری جدید و جالب کپسول مایع، کپسول­های مشخصی می­سازد که قبل از آنکه شما حتی در بطری را باز کنید، مانند مدل قدیمی، نمی ­شکند و از هم وا نمی­ رود. به علاوه کپسولها: یک تکه ­ای، غیرقابل دستکاری، ضدنشت، و مهر و موم شده اند. تکنولوژی فیوژن پلاسما کپس، در حالیکه انتشار سریع ماده را ارائه می ­دهد، از مواد تشکیل دهنده حساس بکار رفته در پلاسما ماسل Plasma Muscle  محافظت می­ کند.

supplement-facts-muscle-plasma

ویدیویی در مورد این مکمل غذایی مشاهده کنید :

منبع

http://www.supplementshop.ir

http://www.ebayamazon.ir

 

فرزین جباری هیچگونه تائیدی بر تاثیرات مثبت این دارو ها و محصولات ندارد و این مطالب از سایت های خارجی ترجمه شده است. شرکت های سازنده پاسخگوی سوالات ما در مورد دوپینگ تست آن و عوارض بر روی بدن انسان نبوده اند و این مطالب فقط در جهت مطالعه و تحقیق می باشند.

داروی فولیستاتین

فولیستاتین چیست و آیا یک ورزشکار ملزم به استفاده از این پروتئین یا دارو می باشد ؟!!!

داروی فولیستاتین ماده ایست شبیه پروتئین دسته TGF-B که در بین ورزشکاران برای عضله سازی کاربرد دارد و قیمت نسبتا بالایی نسبت به پروتئین های شبیه خود دارد.

در بدن انسان واکنشهای بی شماری وجود دارد که کار تنظیم اعمال بدن را بطور خودکار انجام میدهند یکی از این واکنشها ، تحلیل رفتن عضلات اسکلتی است ، بی شک وقتی فرد ورزشکاری شدت تمرینات خود در زمان طولانی کم میکند ، تغذیه نامناسبی دارد ، استراحت کافی ندارد و استرسهای روزمره او زیاد است و با شدت  بیش از حد تمرین میکند ، باید با تحلیل عضلانی مواجه شود. یکی از مهمترین شیوه ها برای  تجزیه عضلانی ، نشستن پروتئینی بنام مایوستاتتین بروی گیرنده های سلولهای عضلانی است که دستور تحلیل عضلات را صادر میکند در این واکنش ، پروتئینهای عضله قطعه قطعه شده و گلیکوژن عضلات به قند ساده تبدیل میشود بخش عمده ای از اب و املاح خود را از دست داده و حجم عضله کم و کمتر میشود و در مراحل بعدی تبدیل به بافتی تنبل وشل و در پی آن چربی میگردد  . اگر عضلات کم استعداد (از نظر حجم و قدرت و سرعت) ،مدت سه تا چهار روز به روش تمرینی تحریک نشوند کم کم  تجزیه می شوند (عضلات کم استعداد : عضلاتی هستند که درصد تارهای کند انقباض آنها زیاد میباشد) و اگر عضلات با استعداد (که درصد تارهای تند انقباض آنها بیشتر است) مدت هفت روز با تمرین مناسب تحریک نشوند ، تحلیل میروند .

دانشمندان در مطالعات خود به این مهم دست یافته اند که پروتئین فولیستاتین میتواند جایگاه مایوستاتین را بلوکه کند و مانع از تجزیه عضلات شود . بدین شکل بخش عمده ای از مواد غذائی باید وارد عضلات شود تا به رشد و نگهداری توده عضلات کمک کند بنابراین سهم بافتهای دیگر بدن از غذا کم میشود در ضمن وقتی ورزشکاری به زودی به مقدار زیادی عضله دست یابد مسلما توانائیهای بیشتری پیدا خواهد کرد ولی دستگاههای دیگر بدن همزمان با رشد عضلات ، توسعه کافی و متناسب پیدا نکرده اند مثلا قلب ، ریه ، تاندونها ، مفاصل و .. به همین دلیل مصرف چنین داروهائی به مطالعه بیشتر و آزمایشات زیادتری محتاج است ،گروه علمی فرزین جباری، در تحقیقاتی که در این مورد انجام دادند نام دو پژوهشگر اسپانیائی به نامهای ادواردباتل و النا سانچو  را یافتند که بروی پروتئینهای از این دسته تحقیقات پزشکی کرده اند : پروتئین : تی جی اف – بتا ، هنگامیکه بافتی از بافتهای انسان دچار سرطان شده ، با سلولهای سرطانی هم دست شده و از آنها دستور میگیرند و سعی میکنند تا دیگر بافتهای سالم بدن را فاسد کنند .در 85 تا 90 درصد موارد مطالعه شده بروی بیماران با سرطان روده بزرگ ، مشاهده شده که کبد این بیماران دچار سرطان میشود . و 40 درصد بیماران سرطان روده بزرگ پس از بهبودی، ممکن است دچار برگشت این بیماری شوند. فولیستاتین در بسته ای که یک ویال 1000 میکرو دارد در بازار موجود است و روزانه 100 میکرو برای ده روز تزریق داخل عضلانی می شود و تاثیرات آن پس از شش هفته نمایان میشود . در سایتهای ورزشی به عارضه جانبی فولیستاتین اشاره نشده ولی ما این دارو را یک داروی پر عارضه میدانیم و از ابتکارات ورزشکاران و مربیان که هر داروئی را به شکل عجیب استفاده و توصیه میکنند منع میکنیم.

 

 

فرزین جباری هیچگونه تائیدی بر تاثیرات مثبت این دارو ها و محصولات ندارد و این مطالب از سایت های خارجی ترجمه شده است. شرکت های سازنده پاسخگوی سوالات ما در مورد دوپینگ تست آن و عوارض بر روی بدن انسان نبوده اند و این مطالب فقط در جهت مطالعه و تحقیق می باشند.

سایت مجیک بادی با هدف خدمت به مردم