تناسب اندام، نماد سلامتی

تناسب اندام، نماد سلامتی

افرادی که توجه شایانی به تغذیه و فعالیتهای ورزشی خود دارند؛ ضمن برخورداری از روحیه بهتر و سلامت جسمی، اغلب از تناسب اندام مناسبی برخوردارند.

سلامتی نیازی در گرو ورزش

سلامتی نیازی در گرو ورزش

امروزه با افزایش صدمات زندگی ماشینی و در پی آن آلودگی هوا و کاهش کیفیت مواد غذایی، اهمیت ورزش برای تقویت و در نتیجه سلامت بدن الزامی است. از سویی انجام تمرینات ورزشی، فرد را مایل به رعایت برنامه‌های غذایی و تشویق به اجرای اصول آن می‌کند.

تمرین مستمر + تغذیه مناسب = سلامتی و پیشرفت همیشگی

6 مرحله همراهی ما تا گرفتن نتیجه دلخواه شما در بدنسازی

اول - مرور سایت مجیک بادی

برای کسب اعتماد بیشتر، شیوه کار و کارنامه ما را مطالعه کنید.

دوم - یک تصمیم حرفه ای برای تغییر

برای تغییر، مصمم باشید و قاطعانه تصمیم بگیرید.

سوم - تماس با ما

بعد از تعیین وقت ملاقات، حضوری در خدمت شما هستیم. (حضور در دفتر ما و مشاوره رایگان)

چهارم - دریافت برنامه

پس از تکمیل پرونده و هدف گذاری منطقی، و مشاوره رایگان، میتوانید برنامه دریافت کنید.

پنجم - مرور سایت و اجرای صحیح

برای فراگیری کامل برنامه باید توجه به توضیحات ما داشته باشید و در بخش حرکات ورزشی حرکتها را مشاهده نمایید.

ششم - گرفتن نتیجه و اعلام بازخورد

مسلما با اجرای صحیح برنامه، نتیجه مثبت را احساس خواهید کرد.

Image background

آموزش تصویری

حرکات ورزشی

ــــ کلیک کنید ــــ
Loading...

برنامه پیشنهادی بدنسازی

این برنامه برای ورزشکاران پرورش اندام مرد با سابقه‌ی متوسط است.

هفته 1 ، 3 و 5

جلسه 5جلسه 4جلسه 3جلسه 2جلسه 1
ساق ایستاده : 15*4بالا سینه هالتر : 8*4بارفیکس : 8*4سر شانه اسمیت : 8*4بالا سینه هالتر : 8*4
ساق پرس : 15*4پرس سینه هالتر 5 + قفسه دمبل 7 : 4 ستپلاور دمبل + پلاور سیم خم : 10*4سر شانه دمبل پرس 4 ست : سیستم 1بالا سینه دمبل فلای : 12*4
پشت پا خوابیده + پشت پا هالتر خم : 8*4سر شانه دمبل خوابیده برای پشت : 12*4پلاور سیم تک ایستاده مایل : 10*4سر شانه سیم تک از بغل : 10*4بالا سینه دمبل 4 ست : سیستم 1
ست 1 و 3 ست 2 و 4
بخش اول : دست چپ منقبض، دست راست 8 تکرار
بخش دوم : دست راست منقبض، دست چپ 8 تکرار
بخش اول : دست چپ کشش، دست راست 8 تکرار
بخش دوم : دست راست کشش، دست چپ 8 تکرار
ادداکتور : 12*4سر شانه سیم طرفین : 10*4زیر بغل دمبل تک خم : 8*4سر شانه سیم استاده برای پشت : 10*4دان کراس 4 ست : سیستم 1
اسمیت : 8*4جلو بازو سیم کراس 4 ست : سیستم 1زیر بغل اچ 4 ست : سیستم 1پشت بازو اسمیت خوابیده : 10*4جلو بازو هالتر ایستاده : 8*4
پرس پا تک به خارج : 12*4جلو بازو دمبل چکشی تک لاری : 10*4-پشت بازو دمبل خوابیده 4 ست : سیستم 1جلو بازو دستگاه : 8*4
جلو پا دستگاه + هاگ هالتر : 8*4پشت بازو هالتر خوابیده + پشت بازو هالتر نشسته سبک : 8*4-پشت بازو سیم از بالا خم : 12*4جلو بازو دمبل نشسته : 4 ست
-پشت بازو دمبل خوابیده 4 ست : سیستم 1---

هفته 2 ، 4 و 6

جلسه 5جلسه 4جلسه 3جلسه 2جلسه 1
بارفیکس : 8*4سر شانه دمبل خوابیده برای پشت : 12*4پرس پا : سیستم 2جلو بازو هالتر استاده : سیستم 2بالا سینه هالتر: سیستم 2
هفته 2 هفته 4 هفته 6
12..10..20..10 12..5..10..10..5 12..2..12..2..20..5
پلاور دمبل : 12*4سر شانه سیم تک خم : 10*4جلو پا دستگاه : 8*4جلو بازو دمبل تک خم : 8*4پرس سینه هالتر : سیستم 2
زیر بغل اچ از بغل : 10*4سرشانه سیم طرفین : 10*4ادداکتور : 12*4جلو بازو هالتر لاری : 8*4زیر سینه دمبل : 20*4
کول سیم تک : سیستم 2سرشانه دمبل پرسی فلای : 20*4ساق ایستاده : 15*6پشت بازو هالتر خوابیده : سیستم 2اورکراس : 20*4
پارویی : 12*4سرشانه هالتر نشر ایستاده : 10*4پشت پا خوابیده تک + پشت پا ایستاده : 8*5پشت بازو سیم از بالا خم : 10*4بوتر فلای : 20*4
---پشت بازو سیم پرس : 10*4-
---ساعد خارجی : 20*5-

گالری تصاویر

برای دیدن مجموعه کامل عکس‌ها به بخش گالری در منوی وبسایت مراجعه کنید