تناسب اندام، نماد سلامتی

تناسب اندام، نماد سلامتی

افرادی که توجه شایانی به تغذیه و فعالیتهای ورزشی خود دارند؛ ضمن برخورداری از روحیه بهتر و سلامت جسمی، اغلب از تناسب اندام مناسبی برخوردارند.

سلامتی نیازی در گرو ورزش

سلامتی نیازی در گرو ورزش

امروزه با افزایش صدمات زندگی ماشینی و در پی آن آلودگی هوا و کاهش کیفیت مواد غذایی، اهمیت ورزش برای تقویت و در نتیجه سلامت بدن الزامی است. از سویی انجام تمرینات ورزشی، فرد را مایل به رعایت برنامه‌های غذایی و تشویق به اجرای اصول آن می‌کند.

تمرین مستمر + تغذیه مناسب = سلامتی و پیشرفت همیشگی

6 مرحله همراهی ما تا گرفتن نتیجه دلخواه شما در بدنسازی

اول - مرور سایت مجیک بادی

برای کسب اعتماد بیشتر، شیوه کار و کارنامه ما را مطالعه کنید.

دوم - یک تصمیم حرفه ای برای تغییر

برای تغییر، مصمم باشید و قاطعانه تصمیم بگیرید.

سوم - تماس با ما

بعد از تعیین وقت ملاقات، حضوری در خدمت شما هستیم. (حضور در دفتر ما و مشاوره رایگان)

چهارم - دریافت برنامه

پس از تکمیل پرونده و هدف گذاری منطقی، و مشاوره رایگان، میتوانید برنامه دریافت کنید.

پنجم - مرور سایت و اجرای صحیح

برای فراگیری کامل برنامه باید توجه به توضیحات ما داشته باشید و در بخش حرکات ورزشی حرکتها را مشاهده نمایید.

ششم - گرفتن نتیجه و اعلام بازخورد

مسلما با اجرای صحیح برنامه، نتیجه مثبت را احساس خواهید کرد.

Image background

آموزش تصویری

حرکات ورزشی

ــــ کلیک کنید ــــ
Loading...

برنامه پیشنهادی بدنسازی

این برنامه برای ورزشکاران پرورش اندام مرد با سابقه‌ی متوسط است.

۴ جلسه در هفته برنامه بدنسازی برای آقایان اندومورف (۲۰ تا ۳۰ ساله)

جلسه 4جلسه 3جلسه 2جلسه 1
جلو پا دستگاه ::: ۳ ست با ۲۰ تکرارساق پیمایی ::: ۱۰ الی ۱۵ دقیقهزیربغل سیم از جلو ۶ + پلاور سیم خم ۶ ::: ۶ست / ست ۲ و ۴ و۶ ترکیب شود با حرکت زیربغل دمبل جفتی‌خم با ۲۰ تکراری که ۱۰تکرار اول سنگین و ۱۰تکرار آخر سبک باشدسرشانه‌دمبل‌پرس نشسته ۵ + سرشانه‌هالتر از پشت گردن ۵ ::: ۵ ست / ست ۲ و ۴ ترکیب شود با حرکت سرشانه نشر هالتر ایستاده با ۱۰ تکراربالاسینه‌هالتر ۵ + بالاسینه‌دمبل ۵ ::: ۵ست / ست ۲ و ۴ ترکیب شود با حرکت شنا سوئدی، با ۱۲ تکرار
پرس پا ۵ + اسمیت ۵ ::: ۵ست / ست ۲ و ۴ ترکیب شود با جرکت اسکات پرشی با ۱۵ تکرارساق ایستاده + ساق پرس ::: ۶ ست، با ۱۵ تکراربارفیکس کمکی ۳ ست با ۶ الی ۱۲ تکرارسرشانه دمبل خوابیده برای پشت ::: ۵ ست با ۱۰ تکراراورکراس ::: ۵ ست با ۱۰ تکرار
اسمیت پا باز ::: ۴ ست با ۱۲ تکرارطناب زدن ::: ۵ الی ۱۰ دقیقهزیربغل‌اچ ::: ۳ ست با ۱۲ تکرارپشت‌بازوهالترخوابیده ۵ + پشت‌بازوهالترپرسی ۵ ::: ۵ست / ست ۲ و ۴ ترکیب شود با حرکت پشت‌بازوسیم با ۱۲ تکرارجلوبازوهالتر‌ایستاده ۵ + جلوبازوهالتر‌لاری ۵ ::: ۵ ست / ست ۲ و ۴ ترکیب شود با حرکت جلوبازودمبل‌جفتی چکشی نشسته با ۱۲ تکرار
-پشت پا ایستاده ::: ۴ ست با ۱۲ تکرارکول سیم ::: ۴ ست با ۱۰ تکرارپشت‌بازوسیم‌تک، مچ برعکس ۴ ست با ۱۰ تکرارجلوبازو‌دمبل تک‌خم ::: ۵ست با ۱۰ تکرار
-پشت پا خوابیده ::: ۳ ست با ۱۰ تکرارفیله‌هالترخم ۸ + فیله خوابیده ۲۵ + فیله پابرعکس ۱۵ ::: ۴ الی ۶ ستهوازی در حد نفس‌نفس‌زدن ::: ۱۵ دقیقههوازی در حد نفس‌نفس زدن ::: ۲۰ الی ۳۰ دقیقه
-پشت پا هالتر خم ::: ۴ ست با ۱۵ تکرارهوازی در حد نفس‌نفس‌زدن ::: ۳۰ دقیقهشکم‌روسی نشسته ۱۵ + پهلوهلکوپتری ایستاده ۲۰ ::: ۵ ستشکم کرانچ ۳۰ + شکم آویزان ۱۰ ::: ۴ الی ۸ ست
-ده دقیقه استراحت با تمرکز و انجام نرمش کششیفیله نشسته پا باز ::: ۳ الی ۷ ست با ۲۵ تکرارهوازی در حد نفس‌نفس‌زدن ::: ۲۰ دقیقه-
-ادداکتور ::: ۵ ست با ۱۵ تکرار---

گالری تصاویر

برای دیدن مجموعه کامل عکس‌ها به بخش گالری در منوی وبسایت مراجعه کنید