سلول های عصبی و تشخیص درد در سلول های عصبی

سلول های عصبی باعث درک احساس درد میشود.احساس درد یکی از انواع حس های سوماتیکی است مانند لمس و فشار ،که یک عامل محافظتی مهم در مقابل انواع محرکهای آسیب رسان خارجی یا آسیب های بافتی عمل کرده و  این حس باعث می شود تا از آن محرک دوری شود و یا  اقدام به شروع درمان بافت آسیب دیده کند. میتوان گفت گیرنده های درد از نوع انتهاهای آزاد دندریتی نورون های حسی هستند که جسم سلولی آنها در عقده های ریشه پشتی نخاع قرار گرفته و آکسون آنها وارد ماده خاکستری شاخ پشتی نخاع می شود. اکثر گیرنده های درد توسط محرکهایی مثل آسیب دیدن بافت پوست (مثال: فرو کردن در دست یا پوست)،گرما و سرمای شدید و  قرار گرفتن انگشت در لای درب تحریک می شوند. پیغام های درد در نورون های حسی اولیه با نورونهای دیگری در نخاع ، سیناپس می سازد.

امروزه دانشمندان به موردی نادر برخورد کرده اند که نورون های عصبی و احساس درد در آن معنایی ندارد و شاید بتوان در آینده ای نزدیک از این جهش ژنتیکی برای درمان دردهای بافتی و … استفاده کرد.

کشف جهش ژنتیکی در دختری که دردهای جسمی را حس نمی کند ممکن است در اینده به ساخت داروهای ضد درد جدید بیانجامد به گزارش نیوساینتیست، این دخترمبتلا به آنالژزی است عارضه ای که در آن فرد دردهای جسمی را حس نمی کند و در نتیجه تشخیص ندادن عوامل اسیب رسان مثلا اجسام داغ ممکن است به خودش اسیب بزند پژوهشگران آلمانی در بررسی توالی ژنتیکی این دختر توانستند جهشی را در ژن SCN11A کشف کنند.

این ژن مسئول کنترل کانالهائی به همین نام در دیواره سلولهای عصبی حساس به درد است یونهای سدیم با عبور از این کانالهاو و وارد شدن به سلول های عصبی و ایجاد بار الکتریکی باعث ایجاد پیامهای عصبی میشوند که با رسیدن انها به مغز ، درد احساس می شود شکل جهش یافته این ژن ، بیش از حد فعال است و مانع از ایجاد بار الکتریکی لازم برای ایجاد پیامهای درد در سلولهای عصبی میشود هنگامیکه این پژوهشگران ژن جهش یافته را وارد بدن گروهی از موشهای آزمایشگاهی کردند 11 درصد آنها دچار آسیب هایی مانند شکستگی استخوان و زخم های پوستی شدند که مشابه آنها در انسانهای دچار آنالژزی مادرزادی هم دیده میشود اکنون این پژوهشگران بررسی روی داروهای را آغاز کرده اند که با مسدود کردن کانال SCN11A اثر ضد درد ایجاد کند.