حسن خسروی

متولد 1360 محمود اباد ، وزن دوران حجم 113 و وزن مسابقات : 100 کیلو ، دو مدال نقره مسابقات آسیائی / برنز جایزه بزرگ فجیره امارات / نقره مسابقات جهانی مراکش 2013

مقامهای حسن خسروی تا تاریخ دی ماه 1393 میباشد.

نظرات

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است