احمد مهدیان

احمد مهدیان از قهرمانان اسبق دسته ۶۵ کیلو کشور است که دراواخر دهه ۷۰ ظهورکرد و برای رقیبان دردسر ساز شد ، مهدیان معتقد است که در آن سالها به حق واقعی خود نرسید . عناوین احمد مهدیان در ایران عبارتست از : مسابقات قهرمانی کشور سال ۱۹۹۵ در وزن ۶۰ کیلو : اول/ سال ۱۹۹۷ در وزن۶۵ کیلو : اول/ سال ۱۹۹۸ در وزن ۶۵ کیلو : اول/ سال ۲۰۰۱ در وزن ۶۵ کیلو : دوم.

مهدیان مدتی در یکی از کشورهای عربی مشغول مربی گری بود و در حال حاضر مدتی است به ایران بازگشته ، مهدیان در مسابقات ۲۰۰۷ بین المللی بحرین، (مسابقات اپن) پنجم شد و دیگر عناوین خارجی او شامل : سال ۲۰۰۸ دبی ، در وزن ۸۰ کیلو ، سوم / ۲۰۰۹ بحرین در وزن ۸۰ کیلو ، پنجم / ۲۰۱۰ دوحه قطر در وزن ۷۰ کیلو ، سوم ، است .

مهدیان در زمینه مربی گری دارای مدارک بین المللی از سنگاپور،و .. میباشد .و خود را برای مسابقات ۲۰۱۵ کیش آماده میکند. در حال حاضر مهدیان اماده همکاری با باشگاههای معتبر میباشد. ۰۹۳۹۲۹۶۸۶۰۲

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]
به اشتراک بگذارید