احمد مهدیان

احمد مهدیان از قهرمانان اسبق دسته 65 کیلو کشور است که دراواخر دهه 70 ظهورکرد و برای رقیبان دردسر ساز شد ، مهدیان معتقد است که در آن سالها به حق واقعی خود نرسید . عناوین احمد مهدیان در ایران عبارتست از : مسابقات قهرمانی کشور سال 1995 در وزن 60 کیلو : اول/ سال 1997 در وزن65 کیلو : اول/ سال 1998 در وزن 65 کیلو : اول/ سال 2001 در وزن 65 کیلو : دوم.

مهدیان مدتی در یکی از کشورهای عربی مشغول مربی گری بود و در حال حاضر مدتی است به ایران بازگشته ، مهدیان در مسابقات 2007 بین المللی بحرین، (مسابقات اپن) پنجم شد و دیگر عناوین خارجی او شامل : سال 2008 دبی ، در وزن 80 کیلو ، سوم / 2009 بحرین در وزن 80 کیلو ، پنجم / 2010 دوحه قطر در وزن 70 کیلو ، سوم ، است .

مهدیان در زمینه مربی گری دارای مدارک بین المللی از سنگاپور،و .. میباشد .و خود را برای مسابقات 2015 کیش آماده میکند. در حال حاضر مهدیان اماده همکاری با باشگاههای معتبر میباشد. 09392968602

[تعداد: 2   میانگین:  2/5]
به اشتراک بگذارید