دو وزنه بردار ایران مشکوک به مصرف مواد نیروزا

در حالیکه قزاقستان میزبان مسابقات قهرمانی وزنه برداری جهان در سال اینده است بیشترین نفرات دوپینگی را بین 28 کشور خطا کار دیگر از ان خود کرده!!
ازبکستان و ارمنستان با 7 نمونه، رومانی با 4 نمونه و گرجستان با 3 نمونه در رتبه های بعدی در تعداد ورزشکاران دوپینگی هستند، در سال جاری تا کنون 69 نمونه ورزشکاران مثبت شده، که در بین این افراد، نام دو ایرانی دیده میشود ، همچنین کشورهای چین ، روسیه و مصر نیز  دو ورزشکار دوپینگی دارند. از سال 2003  تا 2009 ، 18 نمونه مثبت از وزنه برداران ایرانی ردیابی شده و در دوره ریاست رضازاده، تا به حال ،تنها دو نمونه  مشاهده شده البته مسئولین بر این باورند که مثبت شدن نمونه های این دو وزنه بردار قطعی نشده، و عده ای حدث میزنند امار و تعداد ورزشکاران ایران در روزهای اتی بیشتر هم شود!
اذری یکی از کارشناسان خبره ورزشی معتقد است روش بلغاری دیگر جوابگو نیست و باید از روش چینی استفاده کرد ، اذری ادامه داد روش تمرین، غذا، دارو بلغاری که توسط ایوانف با تلاش مرادی رئیس وقت فدراسیون وزنه برداری به ایران امد ، درانروزها موجب کسب مدال شد ولی هم اکنون که سالیانی گذشته موجب بیماری برخی از ورزشکاران شده ، ضمن اینکه دستگاهها و روشهای ردیابی پیشرفت شایانی داشته بدین شکل که داروی که در انروزها 5 روز در بدن قابل ردیابی بود، حالا تا 100 روز پس از مصرف، قابل ردیابی است.
[تعداد: 0   میانگین:  0/5]
به اشتراک بگذارید