پلی اتیلین گلیکوزیلات کراتین چه مکملی است؟

پلی اتیلین گلیکوزیلات کراتین چیست؟

کراتین یک ترکیب نیتروژن دار است که در اصل در ماهیچه های اسکلتی یافت می شود. بیشتر این ترکیب از طریق منابع غذایی تامین می شود اما همچنین می تواند از طریق اندام های داخلی مانند کبد، کلیه، و پانکراس با استفاده از آرژنین سنتز و تولید شود. کراتین در بدن می تواند با یک گروه فسفر ترکیب شده و به شکل فسفوکراتین تبدیل شود، که نقش حیاتی در سوخت و ساز انرژی و کارکرد ماهیچه ها بازی می کند. فسفوکراتین بویژه در تولید آدنوزین تری فسفات سلولی و تنظیم فاکتور محدود کننده فعالیت های شدید دخالت دارد، و از این طریق می تواند در به حداکثر رساندن توان در تمرین های استقامتی موثر باشد.
مکمل های بر پایه کراتین در بازار معمولا به شکل کراتین مونوهیدرات در دسترس هستند. ثابت شده است که استفاده از مکمل کراتین مونوهیدرات در تمرین های استقامتی می تواند سطح درون ماهیچه ای فسفوکراتین را بالا برده و در نتیجه زمان رسیدن به خستگی و ناتوانی را در تمرین های فشرده و سخت به تاخیر بیاندازد. مطالعات پیشین در این زمینه نشان داده است که استفاده از مکمل کراتین مونوهیدرات به میزان 3 گرم و برای مدت 30 روز و یا 20 گرم برای مدت 5 تا 7 روز ذخایر فسفوکراتین را به میزان 8 تا 12 درصد افزایش می دهد. از این گذشته ثابت شده است که فسفوکراتین می تواند در حین تمرین های شدید مقاومتی تا 22 درصد افزایش پیدا می کند.
به تازگی شکل دیگری از کراتین به نام پلی اتیلین گلیکوزیلات کراتین در بین مکمل های کراتین دار مطرح شده است. اما این ترکیب دقیقا چیست؟ پلی اتیلین گلیکول یک ترکیب ارگانیک و محلول در آب است که کاربردهای وسیعی در صنایع شیمیایی، بیولوژیکی، صنعتی و تجاری دارد. این کاربرد در بیشتر موارد ناشی از پیوندی است که پلی اتیلین گلیکول یا پی ای جی با یک مولکول دیگر برقرار می کند. شما احتمالا نام پی ای جی را در برخی مواد پاک کننده و داروها دیده باشید، تاثیری که پی ای جی بر روی بهبود جذب مولکولی که با آن پیوند می خورد دارد، باعث می شود که این ترکیب به یک ماده ایده آل برای ساخت مواد دارویی و دیگر ترکیبات تبدیل شود.
با اینکه اصطلاح پلی اتیلین گلیکوزیلات کراتین به تازگی شناخته شده است و مطالعات انگشت شماری بر روی آن صورت گرفته است، اما نتایج این مطالعات بسیار امیدوار کننده هستند. این مطالعات در حقیقت نشان داده اند که پلی اتیلین گلیکوزیلات کراتین با دوز 75 درصد کمتر، تاثیری مشابه مونوهیدرات کراتین بدون پی ای جی دارد.
مطالعاتی که اخیرا صورت گرفته همچنین نشان داده است که پلی اتیلین گلیکول یا به اختصار پی ای جی در مقایسه با کراتین مونوهیدرات می تواند جذب کراتین در بدن را بهبود بخشیده و کارایی آن را افزایش دهد. متعاقبا و در مطالعات بعدی نتایجی به دست آمد که نشان می داد استفاده 30 روزه از مکمل کراتین ای پی جی با مقدار 1.25 و 2.5 گرم، افزایش بسیار چشمگیری در قدرت ماهیچه های بالاتنه و پایین تنه در پی داشته است که این افزایش مشابه مقداری است که با مصرف دوز بالاتری (5 گرم) از کراتین مونوهیدرات بدون پی ای جی حاصل می شود.
این نتایج ممکن است به این علت باشد که پی ای جی درجه تاثیر و کارایی مکمل خوراکی کراتین را افزایش می دهد. محققان بر این عقیده هستند که مکانیزم اثر این فرایند بوسیله افزایش جذب پلی اتیلین گلیکوزیلات کراتین در روده و معده کامل می شود، بنابراین حداقل در تئوری دوز کمتری از پلی اتیلین گلیکوزیلات کراتین منتج به غلظت مشابهی از فسفوکراتین درون ماهیچه ای در مقایسه با دوزهای بالاتر مونوهیدرات کراتین خواهد شد.
نکته دیگری که در مورد کراتین پی ای جی وجود دارد این است که در مطالعات صورت گرفته، گروهی که از کراتین مونوهیدرات استفاده کرده بودند، در طول دوران استفاده بطور متوسط 1 کیلو به وزنشان اضافه شد اما گروهی که از پلی اتیلین گلیکوزیلات کراتین استفاده می کردند تنها با 450 گرم اضافه وزن بطور متوسط روبرو شدند. بنابراین افزایش نسبی قدرت عضلات در این گروه حتی بیشتر هم بوده است.

تاثیر مکمل پلی اتیلین گلیکوزیلات کراتین بر روی قدرت و استقامت ماهیچه ای بدون انجام تمرین
خلاصه ای از پیش زمینه و طراحی یک تحقیق بالینی بر روی پی ای جی کراتین
پیش زمینه: کراتین که در بدن به فسفوکراتین تبدیل می شود، نقشی حیاتی در تولید انرژی سلولی و کارکرد ماهیچه ها بازی می کند. ثابت شده است که مکمل کراتین مونوهیدرات در ترکیب با تمرینات سنگین باعث بهبود کارایی بخش های مختلفی از بدن بخصوص عملکرد ماهیچه ها می شود و گمان می رود که بخش بزرگی از این عملکرد نتیجه افزایش ذخایر فسفوکراتین درون ماهیچه ای است. اگرچه مطالعات بسیار زیاد و وسیعی بر روی کراتین صورت گرفته است، اما اطلاعات کمی از تاثیر مکمل کراتین بدون وجود یک رژیم تمرینی مناسب در دسترس است. علاوه بر این مطالعات جدید نشان داده است که زمانی که کراتین به همراه پلی اتیلن گلیکول مصرف شود، جذب و کارایی آن در بدن بهینه تر خواهد بود. در ادامه نتایج تحقیقی مورد برسی قرار خواد گرفت که تاثیر مکمل پلی اتیلین گلیکوزیلات کراتین را بر روی قدرت عضلات در یک دوره 28 روزه نشان می دهد.
فرضیه-هدف مطالعه: برسی تاثیر 5 گرم مکمل پلی اتیلین گلیکوزیلات کراتین در روز برای مدت 28 روز بر روی حرکات پرس سینه ماکزیمم و کشش پا، قدرت میانگین و حداکثر قدرت در تست های آنابولیک وینگیت و وزن بدن در نمونه های تصادفی و بدون انجام تمرین های استقامتی و کار با وزنه.
هدف از انجام این مطالعه برسی تاثیر مکمل پلی اتیلین گلیکوزیلات کراتین برای مدت 28 روز بر روی حرکات پرس سینه ماکزیمم و کشش پا، قدرت میانگین و حداکثر قدرت در تست های آنابولیک وینگیت و وزن بدن در نمونه های تصادفی و بدون انجام تمرین های استقامتی و کار با وزنه بوده است. این مطالعه بر روی 22 مرد بدون داشتن سابقه تمرینی که به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شده بودند انجام گرفت. گروه اول که شامل 10 نفر می شد از 5 گرم مکمل پلی اتیلین گلیکوزیلات کراتین در روز استفاده کردند و گروه دیگر که شامل 12 نفر می شدند دارونما دریافت کردند. تمامی شرکت کنندگان در این تحقیق پیش از شروع استفاده از مکمل یا دارونما حرکات پرس سینه و کشش پای دوطرفه برای تعیین میزان توان و قدرت در انجام این حرکات را انجام دادند. همچنین دو تست کلاسیک آنابولیک وینگیت (با فاصله زمانی 7 دقیقه) بر روی یک دستگاه ویژه اندازه گیری نیرو برای تعیین شاخص های MP و PP پیش از شروع به مصرف مکمل انجام گرفت. این تست ها پس از انجام در روز صفر، پس از 7 و 28 روز مجددا تکرار شدند.
نتایج این مطالعه نشان داد که پس از 28 روز، افزایش بسیار چشمگیری (P<0.05) درانجام حرکت پرس سینه تک تکرار 1RMBP در روز 28 ام و در گروه مصرف کننده مکمل پلی اتیلین گلیکوزیلات کراتین مشاهده شد در حالی که در گروهی که از دارونما استفاده کرده بودند افزایشی مشاهده نشد. اما در مورد سایر حرکت ها که شامل کشش پای دوطرفه تک تکرار 1RMLE و شاخص های تست آنابولیک وینگیت می شد، تغییر چشمگیری در هیچکدام از گروه ها مشاهده نشد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که مصرف یک دوره مکمل پلی اتیلین گلیکوزیلات کراتین برای مدت 28 روز، بدون انجام تمرین های استقامتی و کار با وزنه، قدرت بالاتنه را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد اما بر روی قدرت ماهیچه ای و توان پایین تنه تاثیر چشمگیری ندارد.

آیا پلی اتیلین گلیکوزیلات کراتین نسبت به مونوهیدرات کراتین برتری دارد؟
در حال حاضر، هم در تئوری و هم در مطالعات صورت گرفته، پی ای جی کراتین مزیت های بسیاری را از خود نشان داده است، اما این مطالعات هنوز اندک و محدود هستند و همچنین محصولاتی که حاوی پی ای جی کراتین باشند هنوز در بازار مکمل ها به سختی یافت می شوند. بنابراین برای قضاوت درباره این مکمل باید هنوز منتظر باشیم. اما تا آن زمان استفاده از هریک از این ترکیب ها نمی تواند تصمیمی اشتباه باشد.

منبع :
https://www.researchgate.net/

 

فرزین جباری هیچگونه تائیدی بر تاثیرات مثبت این دارو ها و محصولات ندارد و این مطالب از سایت های خارجی ترجمه شده است. شرکت های سازنده پاسخگوی سوالات ما در مورد دوپینگ تست آن و عوارض بر روی بدن انسان نبوده اند و این مطالب فقط در جهت مطالعه و تحقیق می باشند.

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]
به اشتراک بگذارید