نتایج مسابقات پرورش اندام جهانی برزیل ۲۰۱۴

در وزن ۷۰ کیلو که ۲۴ شرکت کننده داشت، مهدی حیدری دوم شد .

وزن ۷۵ کیلو با ۲۴ شرکت کننده، سجاد نیک نام سوم .

وزن ۸۰ کیلو، با ۳۰ شرکت کننده، بابک اکبرنیا دوم – علی رستمی چهارم.

وزن ۸۵ کیلو ، با ۲۳ شرکت کننده، هادی چوپان اول –

وزن ۹۰ کیلو ، با ۲۳ شرکت کننده، خلیل اسدی چهارم

وزن ۹۵ کیلو ، مهدی عیاری اول با ۱۷ شرکت کننده

وزن ۱۰۰ کیلو با ۱۷ شرکت کننده : رضا نوری آرا بدلیل مریضی ، مقامی بدست نیاورد.

وزن +۱۰۰ کیلو با ۱۱ نفر شرکت کننده، اسحاق قویدل ، دوم شدند.

مربیان : محمد نصیری – علی تبریزی – وحید اکبرزاده

نتیجه تیمی : مصر اول – ایران دوم – کره جنوبی سوم

نکته قابل توجهی که فرزین جباری به آن اشاره نمود  :در میان سه نفر اول هر وزن ،   تعداد چهار نفر از قاره اروپا ،  دوازده نفر از آفریقا و یازده  نفر از اسیا بوده اند و .. که از یازده مدال آور آسیائی ، دو نفر از کره جنوبی و شش نفر از ایران و .. ، به همین جهت برخی معتقدند ورزشکاران پرورش اندام ، بادی کلاسیک و فیتنس ایرانی ، میتوانند در مسابقات آمریکا و اروپا خیلی موفق باشند .

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]
به اشتراک بگذارید
نظرات

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است