نتایج مسابقات پرورش اندام آسیائی سریلانکا ۲۰۱۴

مسابقات قهرمانی آسیا IFBB سریلانکا ۲۰۱۴ با قهرمانی تیم ایران به پایان رسید . در دسته +۷۰ کیلو جوانان: رضا تقدی اول و امید حانم آبادی سوم شدند و در پیشکسوتان سن ۵۰ تا ۶۰ سال : محمد علی صیاد دوم و در دسته سنی +۶۰ سال علیزاده اول شدند . در رده بزرگسالان نیز نتایج زیر بدست آمد : وزن ۷۰ کیلو : امید سلیمانی دوم . ۸۰ کیلو : علی رستمی اول ، ۸۵ کیلو یاسین امانی پور دوم . ۹۰ کیلو : خلیل اسدی اول و ایت نجد باقری سوم. ۱۰۰ کیلو : رضا باقرزاده اول . +۱۰۰ کیلو : محمد رضا علی اکبری دوم و حسین جلالی چهارم .

خلیل اسدی ورزشکار اهل آمل در  اولین حضورش در مسابقات ، موفق به کسب عنوان قهرمان قهرمانان شد . ایشان در مصاحبه خود از حسن خسروی و بیت الله عباسپور و مربیان تیم ملی تشکر و قدردانی کرد .

قابل ذکر است که حضور علی تبریزی بعنوان سرمربی تیم ملی ، در این مسابقات بسیار موثر ، مفید و غیر قابل تصور بوده .