مسابقات قهرمانی استان بوشهر جام خلیج فارس 2

مسابقات قهرمانی استان بوشهر جام خلیج فارس 1395

پست پیش رو، روایتی است تصویری از مسابقات قهرمانی استان بوشهر جام خلیج فارس 1395 که در روز گذشته برگزار شد :

مسابقات قهرمانی استان بوشهر جام خلیج فارس 11

مسابقات قهرمانی استان بوشهر جام خلیج فارس 10

مسابقات قهرمانی استان بوشهر جام خلیج فارس 9

مسابقات قهرمانی استان بوشهر جام خلیج فارس 8

مسابقات قهرمانی استان بوشهر جام خلیج فارس 7

مسابقات قهرمانی استان بوشهر جام خلیج فارس 6

مسابقات قهرمانی استان بوشهر جام خلیج فارس 5

مسابقات قهرمانی استان بوشهر جام خلیج فارس 4

مسابقات قهرمانی استان بوشهر جام خلیج فارس 3

مسابقات قهرمانی استان بوشهر جام خلیج فارس 1

مسابقات قهرمانی استان بوشهر جام خلیج فارس 12

منبع : بشیر آنلاین

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]
به اشتراک بگذارید