مسابقات فیزیک استکلهم سو‌ئد

بنیامین جهرمی در اولین مسابقه حرفه‌ای خود، مسابقات فیزیک استکهلم، پنجم شد. به نظر می‌رسد حجم بیشتر عضلات شانه و باریک بودن کمر و ظرافت و زیبایی عضلات پشت و شکم، ملاک داوری بوده.

گردآورنده: حجت معصوم‌نژاد