مسابقات فدراسیون کارگری-جام تعاون ۱۳۹۶

نتایج مسابقات فدراسیون کارگری-جام تعاون ۱۳۹۶

نتایج بادی کلاسیک مسابقات فدراسیون کارگری-جام تعاون ۱۳۹۶

دسته اول بادی کلاسیک :
۱-جواد سلطانی
۲-محمد یوسفی
۳-محسن مهدوی
۴-حمیدرضا دریانی
۵-محسن محمدی
۶-سید محمد شکوه

دسته دوم بادی کلاسیک :
۱-حسین زمانیان
۲-بهزاد عدالت اقبال
۳-حسین هادیان
۴-مجتبی صوفی وند
۵-مجتبی صالحی تبار
۶-مسعود هارون

دسته سوم بادی کلاسیک :
۱-مهدی قره داغی
۲-محمد تاجیک
۳-محمد میرزایی راد
۴-حسین راستی
۵-رضا زیودار
۶-سید حامد خادم الله

دسته چهارم بادی کلاسیک :
۱-رسول وزیری
۲-مسعودشاه حسینی
۳-سعید شهرستانی
۴-وحید عهد نو
۵-حبیب صادقی
۶-یاسر بیگلو

نتایج فیزیک مسابقات فدراسیون کارگری-جام تعاون ۱۳۹۶

دسته اول فیزیک:
۱-حسین عبدی
۲-سپهر حاجی قربانی
۳-شایان هوشیار
۴-سید محمد طاهر حسینی
۵-محمد طاها الیکایی
۶-موسی اسماعیل پور

دسته دوم فیزیک :
۱-کیوان شاه قلی
۲-مانی سالاری
۳-سید مصطفی سید حچینی
۴-مهرداد زند قوچه
۵-امین آشوبی
۶-پوریا محمدی

دسته سوم فیزیک :
۱-اکبرسرباز
۲-علیرضا نفری
۳-محمد رمضان خانی
۴-ایوب بسامی
۵-علی یوسفی
۶-محمد جواد نصیری

دسته چهارم فیزیک:
۱-محمد یاسین لک
۲-حمید رضا رضوانی
۳-اصغر ماهر گلوجه
۴-سید ضیاءالدین موسوی
۵-سعید افروزی
۶-محمد رضا آذربوس

اورال فیزیک : کیوان شاه قلی

مسافران هند مشخص شدند

از بین اشخاصی که در بالا معرفی شدند، اسامی شرکت کنندگان تیم های پرورش اندام ، فیزیک و بادی کلاسیک فدراسیون کارگری برای شرکت در مسابقات مستر المپیای آماتوری هند در باز بینی مشخص شد و در ذیل اعلام می گردد :

بادی کلاسیک :
دسته-۱۷۱ سانتیمتر بادی کلاسیک:
جواد سلطانی و محمد یوسفی
دسته -۱۷۵ سانتیمتر بادی کلاسیک:
بهزاد عدالت
دسته -۱۸۰ سانتمیتر:
مهدی قره داغی
دسته +۱۸۰ سانتیمتر:
رسول وزیری

فیزیک
دسته -۱۷۰ سانتیمتر:
حسین عبدی و سپهر حاجی قربانی
دسته -۱۷۴ سانتیمتر:
کیوان شاه قلی و مصطفی سید ججینی
دسته -۱۷۸ سانتیمتر:
علیرضا نوری نفری
دسته +۱۷۸ سانتیمتر:
محمد یاسین لک

سپهر حاجی قربانی
سپهر حاجی قربانی

پرورش اندام:
دسته ۷۰ کیلوگرم:
ایمان صفایی
دسته ۸۰ کیلوگرم :
سجاد داوودی
دسته ۸۵ کیلوگرم :
مهدی مصطفی لو
دسته ۹۰ کیلوگرم:
خلیل اسدی و سعید کرجالیان
دسته ۱۰۰ کیلوگرم :
مرتضی مشایخ ، مرتضی روشن ضمیر و علی اکبر نیکبخت
دسته +۱۰۰ کیلوگرم :
رضا زینت لو ، عباس داوری و علیرضا اسداللهی

منبع : بشیر آنلاین

http://afwsi.ir