مرحله پایانی گزینش نفرات انتخابی تیم ملی پرورش اندام

مرحله پایانی گزینش نفرات انتخابی تیم ملی پرورش اندام جهت حضور در مسابقات جهانی مراکش انتخاب شدند:

۶۰کیلو :غلامرضا علیزاده،

۶۵ کیلو :مصطفی گودرزی،

۷۰کیلو :لقمان اراسته فر‘

۷۵ کیلو: سجاد نیکنام،

۸۰کیلو : بابک اکبرنیا،

۸۵ کیلو :هادی چوپان،

۹۰کیلو :حمید کشانی،

۱۰۰کیلو : حسن خسروی،

+۱۰۰کیلو: حسن رهنمائیان،،

ضمنا فدراسیون اعلام کرد بعضی از افراد اماده نیز جهت ذخیرهای این افراد در نظر میگیرد تا در صورت لزوم جایگزین این نفرات شوند.

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]
به اشتراک بگذارید