ماموران وادا در ایران دنبال چه هستند؟!

فرزین جباری مورخ 31 اردیبهشت 93 اعلام داشت :

در پی موفقیتهای شگفت انگیز تیم های ملی کشورمان در رشته های مختلف و از طرفی شیوع مصرف نسل جدید برخی از داروها که ساختار پپتیدی دارند که اغلب در باشگاههای بدنسازی تجویز و استفاده میشود ، به نظر میرسد که ماموران وادا به این احتمال رسیده اند که شاید اینگونه محصولات به سطوح بالاتر ورزشکاران دیگر رشته ها هم رسیده باشد ، اکثر این داروها در تستهای ادرار ردیابی نمیشوند و در سایتها عوارضی برای مصرف کننده گان پیش بینی نشده  . اما گرفتن تست خون از اعضای تیم ملی به مامورین وادا کمک میکند تا  احتمال مصرف یا عدم مصرف این دسته از داروها را به یقین برساند . سه روز گذشته دو نفر از ماموران وادا به اردو تیم ملی کشتی آزاد آمده و موفق به نمونه گیری خون از کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد کشورمان (رضا یزدانی) شدند . یزدانی که هیچ گاه سراغ مصرف مواد ممنوعه چه در فصل استراحت و چه در فصل مسابقات نبوده ، بدون هیچ دلواپسی و دلهره ای، به ماموران روی خوش نشان داد تا از او تست خون بگیرند ، تا ایران را علاوه بر کسب عناوین جهانی ، در مسئله ضد دوپینگ هم  سرافراز کند . جباری در پایان افزود مسئولین باید در مورد این داروها اطلاع رسانی کنند تا خدایی نکرده مشکلی برای تیمهای ما پیش نیاید .

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]
به اشتراک بگذارید