فدراسیون فوتبال را دوست ندارم

فدراسیون فوتبال را دوست ندارم اگر خواستار ادامه کار مربی گری کییروش در تیم ملی ایران  نباشد، فرزین جباری از کارشناسان بدنسازی که بسیاری از نفرات تیم ملی رشته های دیگر را بشکل اختصاصی از نظر برنامه های غذائی و تمرینی یاری میکند گفت : تنها کییروش میتوانست بدنسازی نفرات تیم ملی را در زمان کمی بعهده بگیرد و آنها را در زمان تعیین شده به اوج برساند شاگردان کییروش در مقابل نیجریه که هر کدامشان ، دو سه برابر هر یک از نفرات تیم ما ،قدرت و جثه داشتند به خوبی ایستاده گی کردند و در مقابل آرژانتین حماسه آفریدند. همه ما ایرانی ها باید ممنون کییروش و سیاستهای آن باشیم و باید او را حمایت کنیم . خیلی از مردم کشورها از ایران ،شناختی نداشتند و کییروش ما را سرافراز نمود . البته استعداد ایرانی در جهان چه در زمینه علمی و چه در زمینه ورزشی بارها به رخ جهانیان کشیده شده ولی فوتبال چیزی دیگری است . کاری کنید تا کییروش این مربی فهیم و دوست داشتنی در تیم ملی بماند .

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]
به اشتراک بگذارید