دوپینگ

دوپینگ و نتایج اسف بار آن برای ده ورزشکار و مربی ایرانی

💉 فدراسین پزشکی ایران، ده ورزشکار دارای دوپینگ را معرفی کرد و ممنوعیتهای متفاوتی را برای آنان در نظر گرفت :

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) احکام صادره شورای صدور رای نادو را در خصوص 10 ورزشکار و مربی متخلف اعلام کرد.

1⃣ حسن رمضانی(دوچرخه سواری) به علت مصرف مواد ممنوعه استانوزولول، منیل فنیدیت و کربونیک گنادو تروپین به مدت 4 سال(از 11 اردیبشهت95 تا 10 اردیبهشت 99) محروم شد.

2⃣ کسری باقرپور(دوچرخه سواری) به علت مصرف ماده ممنوعه هایژنامین، به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شد.

3⃣ فاطمه یوسفی(دوچرخه سواری) به علت مصرف ماده ممنوعه متاندینون به مدت 4 سال(14 شهریور 95 تا 13 شهریور 99) محروم شد.

4⃣ مهدی رستمی مقدم(دوومیدانی) به علت مصرف ماده ممنوعه استانوزولول و متاندینون به مدت چهار سال(16 خردادماه 95 تا 15 خرداد 99) محروم شد.

5⃣ امین لطف الهی(دوومیدانی) به علت مصرف ماده ممنوعه متاندینون، به مدت چهار سال(دوم تیرماه 95 لغایت اول تیرماه 99) محروم شد.

6⃣ حسن گروهی (جودو) به علت مصرف ماده ممنوعه تریامترن و هیدروکلروتیازید به مدت چهار سال(16 خرداد95 تا 15 خرداد 99) محروم شد.

7⃣ مسعود قوی بازو (جودو) به علت مصرف ماده ممنوعه متنولون به مدت چهار سال(16 خرداد 95 تا 15 خرداد 99) محروم شد.

8⃣ امیر رضا محمدزاده (وزنه برداری) به علت مصرف ماده ممنوعه استانوزولول و کلومیفن به مدت چهار سال(16 خرداد 95 تا 15 خرداد 99) محروم شد.

9⃣ محسن فکوری (فوتبال ساحلی) به علت مصرف ماده ممنوعه نور آندروستورون به مدت چهار سال(16 مرداد 95 تا 15 مرداد99) محروم شد.

🔟 محمد پورعباس (مربی جودو) به مدت چهار سال( 29 اردیبهشت 95 تا 28 اردیبهشت 99) محروم شد.

منبع : صراط نیوز

[تعداد: 1   میانگین:  4/5]
به اشتراک بگذارید