دوپینگ در تیرو کمان؟

حمزه نکوئی ورزشکار رشته تیرو کمان کشور بدلیل اندازه غیر استاندارد ماده ای بنام گلیسرول در نمونه خود، مورد اتهام دوپینگ قرار گرفت ، گلیسرول که در برخی مواد غذائی بشکل طبیعی وجود دارد ، نوعی پوشاننده است ،به گزارش تسنیم ، نکوئی قبل مسابقه ، از نوعی پودر که شامل دانه های روغنی بوده استفاده کرده به همین جهت، نمونه ای از این پودر جهت تحقیق ، به وادا  ارسال شده .

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]
به اشتراک بگذارید