اقدام استثنائی امیر بیات

امیر بیات رئیس هیات بدنسازی شمال شرق تهران با اقدامی پسندیده و استثنائی ، نام مسابقات حوزه شمال شرق را به نام پیشکسوتان این رشته نامگذاری میکند ، جالب اینجاست که اسامی بکار گرفته شده از افراد در قید حیات میباشند . قرار است مدالها و احکام این مسابقات با تصویر پیشکسوت و قهرمان اسبق جهان : مهدی خانقا مزین شود . امیر بیات در گذشته نیز به رسم احترام ،مسابقات خود را به نامهای ابوالقاسم کاکلی و صفر کشکولی،  برگزار نموده.

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]
به اشتراک بگذارید