احساس متقارن لمس آینه ای به چه معناست؟

حدود 2 درصد از مردم دچار حسی هستند که به عنوان “احساس متقارن لمس آینه ای” یا mirror-touch synesthesia شناخته می شود. افرادی که این وضعیت را دارا باشند به معنای واقعی کلمه آنچه را که دیگران احساس می کنند در خودشان حس می کنند. هنگامی که شما به حس متقارن (مثل احساس سوزش یا درد در یک عضو بدن در اثر وجود درد در عضو دیگر بدن) فکر می کنید، احتمالا شما کسی را تصور می کنید که رنگ ها را “می شنود” و یا صدا ها را “می بیند”. اما سیم کشی غیر معمول تو در توی مغز می تواند حتی موارد بیشتری از شگرف آفرینی ها را نشانتان دهد. افرادی وجود دارند که دارای احساس متقارن لمس آینه ای هستند و برای مثال آن ها زمانی که شخص دیگری را در حال لمس شدن می بینند، احساس می کنند که این خود آن ها و بدن آن ها است که لمس می شود.
احساس متقارن لمس آینه ای ممکن است از خیلی منظر ها مانند همدلی و هم دردی تلقی شود، که به ما اجازه می دهد موقیعت مذکور و احساسات فرد مقابل را تجسم کنیم و حتی شاید واکنش های فیزیکی نشان دهیم اما این شرایط، به طور قابل ملاحظه ای از این مبحث فراتر می رود.
با توجه به مطالعه ای که در شماره ماه مارس مجله قشر مغزی منتشر شده است تقریبا 2 نفر از هر 100 نفر احساس متقارن لمس آینه ای دارند، که این موضوع هنگامی رخ میدهد که حواس بصری و لمسی با هم ترکیب می شوند. و نکته قابل توجه این است که اکثر افراد دارای این حس همیشه فرض کرده اند که واکنش هایشان همه گیر است. چرا که راه دیگری برای فرضی غیر از این برایشان وجود نداشته است.

Jared Medina روانشناسی در دانشگاه مینه سوتا و نویسنده اصلی این پژوهش در بیانیه ای گفت: “این موضوع نشان دهنده تنوع فوق العاده در تجربه حسی ما به عنوان موجودات انسانی است. این روش آسان و محتملی است که من فرض کنم تجربه حسی من دقیقا همانی است که همه انسان های دیگر دارند. با این حال، افرادی که چیزی را که مشاهده می نمایند احساس می کنند، و یا حروف را دارای رنگ می پندارند، و یا دارای احساسات متقارن دیگر هستند، به ما نشان می دهند که به چه میزان تجربیات حسی می توانند منحصر به فرد و متنوع باشند.”
برای این مطالعه، دانشمندان علوم اعصاب 2351 دانش آموز را مورد بررسی قرار دادند تا ببینند آیا آن ها دارای این احساس خاص هستند یا خیر. از شرکت کنندگان خواسته شد که کف هر دو دست خود را به حالت رو به بالا و یا رو به پایین بر روی میز قرار دهند و در همین حین به آن ها مجموعه ای از ویدئو هایی نشان داده می شد که بازیگران آن ها در نقاط مختلف دست خود لمس می شدند. سپس از دانش آموزان خواسته شد تا هرگونه احساسی در دستانشان را گزارش دهند (و اگر چنین شد، کجای دست و ب چه شدتی). در آزمایش دوم زمان واکنش آن ها مورد بررسی قرار گرفت تا تاییدیه برای این ادعاها باشد.
بر اساس نتایج، 45 دانش آموز به عنوان افراد دارای حس متقارن لمس آینه ای شناسایی شدند. آن ها احساسی بسیار مشابه احساس کسانی که در فیلم آن ها را دیدند داشتند و هنگامی که دستشان در موقعیت و حالت یکسانی با بازیگر فیلم بوده است، آن دانش آموزان دقیقا در همان محل از دست احساس لمس شدگی پیدا کرده بودند.

Carrie DePasquale همکار نویسنده مطالعه، دانشجوی دکترای علوم اعصاب دانشگاه در بیانیه ای گفت “تقریبا به نظر می رسید آن ها خود بخشی از آن فیلم بوده اند و احساس لمس شدن، درد و دیگر احساسات جسمی را به مانند تجربیات بازیگران فیلم داشته اند.”
در مورد اکثر آن ها، احساس مربوطه به موقعیت دستشان بر می گشت. مدینا گفت: “اگر آنها دست بازیگری را در حالت بالا بودن کف دست ها می دیدند، آنهایی بیشتر دچار حس متقارن لمس آینه ای می شدند که به طور مشابه کف دستانشان به سمت بالا قرار داشت، نه پایین. مغز، بدن فرد را با آنچه می بیند مقایسه می کند و طبق همین مقایسه تجربه حسی بدن فرد را با بدن فرد مقابل مدوله می نماید.” محققان می دانند که این حس متقارن اطلاعات لامسه را به شیوه ای متفاوت با فرم های مختلف دیگر پردازش می کند، اما آنها هنوز از چگونگی این امر مطمئن نیستند. مدینا می گوید این امکان وجود دارد که در افراد مبتلا به این حالت حسی، مناطقی خاص در مغز بیش فعال هستند. مناطقی مربوط به احساسات که ما آن ها را به طور معمول، زمانی که شخص دیگری را در حال لمس شدن می بینیم فعال می کنیم.
او توضیح داد “همه ما زمانی که می بینیم کسی لمس می شود این تجربه احساس لامسه ای متقابل را به نحوی داشته ایم که در آن سیستم های لمسی های ما فعال شده اند.”
او اضافه کرد “وقتی که من و شما کسی را در حال لمس شدن می بینیم، به طور معمول آن را دقیقا به شکل لمس شدگی احساس نمی کنیم. اما تصور می شود که افراد دچار احساس متقارن لمس آینه ای دارای سیستم لمسی متقابل بیش از حد فعال هستند، به طوری که آنها در مقابل دیدن تجربه فرد دیگری، دقیقا آن لمس شدگی را در بدن خود احساس می کنند.”برخی از کارشناسان معتقدند شما می توانید احساس متقارن لمس آینه ای را به خودتان آموزش دهید. اما قبل ازشروع آموزش تبدیل شدن به یک فرد دچار حس لمس آینه ای، مواظب باشید: شاید آنقدر ها هم خوش آیند نباشد که بخواهید هنگام دیدن سیلی خوردن کسی و یا ضربه خوردن سر دیگری احساسی مشابه او داشته باشید!

ترجمه از : www.huffingtonpost.com

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]
به اشتراک بگذارید