برای دیدن لیست کامل حرکات به سمت چپ یا راست بکشید.(اسکرول)
مسگری نشسته خم
دسته‌بندی: فیله کمر
مسگری نشسته خم
فیله هلکوپتری خم نشسته
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله هلکوپتری خم نشسته
فیله هلکوپتری خم
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله هلکوپتری خم
فیله هالتر خم نیمه از بالا
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله هالتر خم نیمه از بالا
فیله هالتر خم
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله هالتر خم
فیله نشسته پا باز
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله نشسته پا باز
فیله کرانچ
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله کرانچ
فیله سیم خم
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله سیم خم
فیله سیم تک از بغل
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله سیم تک از بغل
فیله سلام
دسته‌بندی: فیله کمر
فیله سلام