لانگز جلو بازو
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
لانگز جلو بازو
لانگز پشت بازو سوئیمی
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
لانگز پشت بازو سوئیمی
لانگز بالاتنه روسی
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
لانگز بالاتنه روسی
کول هالتر ( عادی با کتف )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
کول هالتر ( عادی با کتف )
فیله هالتر خم ( نیمه کامل )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
فیله هالتر خم ( نیمه کامل )
سیم خم از جلو ( فیله کول )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
سیم خم از جلو ( فیله کول )
سیم از بالا ( پشت بازو پلاور )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
سیم از بالا ( پشت بازو پلاور )
سرشانه هالتر ( نشر از جلو پرس )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
سرشانه هالتر ( نشر از جلو پرس )
سرشانه صلیب دمبل ( خم صاف )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
سرشانه صلیب دمبل ( خم صاف )
سرشانه صلیب دمبل ( عادی چکشی )
دسته‌بندی: حرکات ترکیبی
سرشانه صلیب دمبل ( عادی چکشی )