پشت پا هالتر خم
دسته‌بندی: پشت‌پا
پشت پا هالتر خم
پشت پا دمبل خوابیده
دسته‌بندی: پشت‌پا
پشت پا دمبل خوابیده
پشت پا دمبل خم یک پا جلو یک پا چارلی
دسته‌بندی: پشت‌پا
پشت پا دمبل خم یک پا جلو یک پا چارلی
پشت پا دمبل خم یک پا جلو
دسته‌بندی: پشت‌پا
پشت پا دمبل خم یک پا جلو
پشت پا دمبل جفتی خم، پای درگیر روی ارتفاع
دسته‌بندی: پشت‌پا
پشت پا دمبل جفتی خم، پای درگیر روی ارتفاع
پشت پا دمبل جفتی خم
دسته‌بندی: پشت‌پا
پشت پا دمبل جفتی خم
پشت پا خوابیده تک، بالاتنه 45 درجه
دسته‌بندی: پشت‌پا
پشت پا خوابیده تک، بالاتنه 45 درجه
پشت پا خوابیده بالاتنه 45 درجه
دسته‌بندی: پشت‌پا
پشت پا خوابیده بالاتنه 45 درجه
پشت پا خوابیده اردکی
دسته‌بندی: پشت‌پا
پشت پا خوابیده اردکی
پشت پا تک با اسمیت
دسته‌بندی: پشت‌پا
پشت پا تک با اسمیت