بالاسینه دمبل چرخشی
دسته‌بندی: سینه
بالاسینه دمبل چرخشی
بالاسینه دمبل پرس
دسته‌بندی: سینه
بالاسینه دمبل پرس
بالاسینه دمبل
دسته‌بندی: سینه
بالاسینه دمبل
بالاسینه دستگاه
دسته‌بندی: سینه
بالاسینه دستگاه
بالا سینه سیم کراس خوابیده
دسته‌بندی: سینه
بالا سینه سیم کراس خوابیده
بالا سینه دستگاه وزنه ازاد نشسته
دسته‌بندی: سینه
بالا سینه دستگاه وزنه ازاد نشسته
اورکراس دمر با میز شیب بالا
دسته‌بندی: سینه
اورکراس دمر با میز شیب بالا
اورکراس تک
دسته‌بندی: سینه
اورکراس تک
اورکراس پرسی
دسته‌بندی: سینه
اورکراس پرسی
اورکراس به جلو
دسته‌بندی: سینه
اورکراس به جلو