پرس سینه دمبل
دسته‌بندی: سینه
پرس سینه دمبل
بوترفلای کراس
دسته‌بندی: سینه
بوترفلای کراس
بوترفلای سی
دسته‌بندی: سینه
بوترفلای سی
بوترفلای جمع
دسته‌بندی: سینه
بوترفلای جمع
بوترفلای
دسته‌بندی: سینه
بوترفلای
بالاسینه هالتر مسیر حرکت جلو
دسته‌بندی: سینه
بالاسینه هالتر مسیر حرکت جلو
بالاسینه هالتر
دسته‌بندی: سینه
بالاسینه هالتر
بالاسینه کراس ایستاده
دسته‌بندی: سینه
بالاسینه کراس ایستاده
بالاسینه قفسه دمبل
دسته‌بندی: سینه
بالاسینه قفسه دمبل
بالاسینه دمبل فلای
دسته‌بندی: سینه
بالاسینه دمبل فلای