1-دارنده گواهینامه تغذیه و مکملهای ورزشی اردیبهشت 91 از اداره کل ورزش و جوانان

2-دارنده گواهینامه کار با دستگاه درجه یک مهرماه 91 از اداره کل ورزش و جوانان

3-دارنده دیپلم فنی تخصصی کار با دستگاه از دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران 20 خرداد 1390

4-دارنده گواهینامه مربی گری بین المللی پرورش اندام و بادی کلاسیک سال 2006 تایلند

5-دارنده گواهینامه داوری درجه یک پرورش اندام و بادی کلاسیک سال 2006 تایلند

6-دارنده گواهینامه طراحی تمرینات پلیومتریک خرداد 88 از سازمان تربیت بدنی

7-دارنده گواهینامه مکملهای ورزشی آذر 86 از آکادمی ملی المپیک

8-دارنده گواهینامه ضد دوپینگ آذر 86 از آکادمی ملی المپیک

9- دارنده گواهینامه سوماتوتایپ تیر 85 از آکادمی ملی المپیک

10- دارنده گواهینامه تغذیه ورزشی تیر 85 از آکادمی ملی المپیک

11-دارنده گواهینامه سنجش مربیان ملی مرداد 85 از آکادمی ملی المپیک

12- دارنده گواهینامه روانشناسی (توسط دکتر جان سالملا) مرداد 85 از آکادمی ملی المپیک

13-دارنده گواهینامه طراحی تمرینات پلیومتریک آبان 84 از آکادمی ملی المپیک

14- حکم دبیر کمیته مربیان کل کشور

15- دارنده گواهینامه دوپینگ و تغذیه ورزشی آذر 84 از فدراسیون پزشکی

16-دارنده گواهینامه روانشناسی بهمن 84 از آکادمی ملی المپیک

17-گواهینامه مربی گری پرورش اندام اسفند 77 از فدراسیون وزنه برداری

و احکام تدریس علم تمرین و سیستمهای تمرین برای آموزش به مربیان درجه سه، از فدراسیون پرورش اندام کشور
و احکام حضور در شش دوره از اردوهای تیم ملی پرورش اندام بعنوان مربی