۱-دارنده گواهینامه تغذیه و مکملهای ورزشی اردیبهشت ۹۱ از اداره کل ورزش و جوانان

۲-دارنده گواهینامه کار با دستگاه درجه یک مهرماه ۹۱ از اداره کل ورزش و جوانان

۳-دارنده دیپلم فنی تخصصی کار با دستگاه از دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران ۲۰ خرداد ۱۳۹۰

۴-دارنده گواهینامه مربی گری بین المللی پرورش اندام و بادی کلاسیک سال ۲۰۰۶ تایلند

۵-دارنده گواهینامه داوری درجه یک پرورش اندام و بادی کلاسیک سال ۲۰۰۶ تایلند

۶-دارنده گواهینامه طراحی تمرینات پلیومتریک خرداد ۸۸ از سازمان تربیت بدنی

۷-دارنده گواهینامه مکملهای ورزشی آذر ۸۶ از آکادمی ملی المپیک

۸-دارنده گواهینامه ضد دوپینگ آذر ۸۶ از آکادمی ملی المپیک

۹- دارنده گواهینامه سوماتوتایپ تیر ۸۵ از آکادمی ملی المپیک

۱۰- دارنده گواهینامه تغذیه ورزشی تیر ۸۵ از آکادمی ملی المپیک

۱۱-دارنده گواهینامه سنجش مربیان ملی مرداد ۸۵ از آکادمی ملی المپیک

۱۲- دارنده گواهینامه روانشناسی (توسط دکتر جان سالملا) مرداد ۸۵ از آکادمی ملی المپیک

۱۳-دارنده گواهینامه طراحی تمرینات پلیومتریک آبان ۸۴ از آکادمی ملی المپیک

۱۴- حکم دبیر کمیته مربیان کل کشور

۱۵- دارنده گواهینامه دوپینگ و تغذیه ورزشی آذر ۸۴ از فدراسیون پزشکی

۱۶-دارنده گواهینامه روانشناسی بهمن ۸۴ از آکادمی ملی المپیک

۱۷-گواهینامه مربی گری پرورش اندام اسفند ۷۷ از فدراسیون وزنه برداری

و احکام تدریس علم تمرین و سیستمهای تمرین برای آموزش به مربیان درجه سه، از فدراسیون پرورش اندام کشور
و احکام حضور در شش دوره از اردوهای تیم ملی پرورش اندام بعنوان مربی