سایت مجیک بادی و مجموعه های وابسته به آن فقط به هدف خدمت به مردم در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ توسط آقای فرزین جباری در جهت تلاش بیشتر برای اشاعه ورزش سالم تشکیل شد .
ورزشکاران وابسته به فرزین جباری، اکثرا با تلاش زیاد در بخش تمرین و رعایت رژیم های غذایی دقیق و به ندرت استفاده از مکمل، در حال پیشرفتی با سرعت ملایم ولی همیشگی ، اصولی و سالم هستند، همچنین در رشته های دیگر ورزشی به غیر از پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک که در اکثر سطوح آن علم بدنسازی همانند دیگر رقبای جهانی اصولی پیش نرفته واطلاعات محدود میباشد و اقدامی عمومی برای اصلاح آن صورت نگرفته است؛ سایت مجیک بادی سعی در انتشار مطالب علمی، آموزشی و خبری در مورد تندرستی و بدن سازی خواهد نمود.
هدف این سایت، ایجاد راه مناسب و قابل دسترس برای گسترش محتویات علمی در زمینه سلامتی و ورزش است. با توجه به راندمان و رکورد های قابل توجه شاگردان فرزین و پیشنهادات ایشان در مورد ورزش، همچنین با سوابق و تجاربی که در اردوهای تیم ملی داشته اند و مطالعات به روز و ارتباطات با برخی از مربیان خارج کشور به نظر برای خدمت به مردم سایت مجیک بادی راه مناسبی است که با حداقل سرعت اینترنت در اکثر مناطق کشور برای همگان این مطالب قابل دسترسی باشد.
با رویکرد و رسالت تهیه کنندگان این سایت، اجازه کپی تمامی مطالب را به همه کاربران میدهد تا شاید بتواند به مردم، خدمت بیشتری انجام دهد و موجب اشاعه علم شود.