برای دیدن لیست کامل حرکات به سمت چپ یا راست بکشید.(اسکرول)
باسن سیم
دسته‌بندی: باسن
باسن سیم
باسن دمبل
دسته‌بندی: باسن
باسن دمبل
باسن دستگاه
دسته‌بندی: باسن
باسن دستگاه
باسن توتال
دسته‌بندی: باسن
باسن توتال
باسن اسمیت
دسته‌بندی: باسن
باسن اسمیت
اسکات سیم نشسته
دسته‌بندی: باسن
اسکات سیم نشسته