نقره ی کلوئیدی و حمله ی موثر آن به تمام بیماریها در بدن انسان

نابود کننده جهانی ویروس ها، باکتری ها و قارچ ها، بدون منع مصرف و عوارض جانبی با نقره ی کلوئیدی

نقره ی کلوئیدی – محلول آبی متشکل از یون نقره است که به صورت معلق، به کمک بار الکتریکی که هریک از ذرات نقره دارا میباشد در جریان است و به عنوان یک عامل قوی ضدعفونت عمل میکند.به عنوان مثال اگر یک آنتی بیوتیک معمولی ۱۵باکتری را میکشد، نقره ی کلوئیدی به صورت تاثیرگذارتری ۶۵۰ نوع عامل بیماری را نابود میکند، ضمن اینکه دارای هیچگونه عوارض جانبی نمی باشد.حضوریون نقره کلوئیدی منجر به احیای بافت های آسیب دیده،تخریب سلولهای قدیمی و یا سرطانی، و نیز نرمالسازی ارگانیزم به هنگام شرایط پاتولوژیکی میگردد.

مکانیزم عمل تخریب سلولهای پاتوژن

ذرات یون کلوئیدی نقره(Ag2+)به دلیل اینکه امکان نفوذ بسیار زیادی به درون غشای سلولی پاتوژن ها دارند،لذا قدرت نفوذ آنها به درون ویروس، باکتری و قارچ ها افزایش یافته وبه طور قابل ملاحظه ای تاثیر تخریبی بر روی آنها دارد.

استفاده از نقره به شکل ذرات یون این امکان را میدهد که تا ۱۰۰برابر سطح تماس نقره افزایش پیدا کرده،ضمن اینکه کلیه خواص باکتری زدایی حفظ میگردد.خاطرنشان میکنیم باکتری زدایی بر اساس ذرات یون نقره که به نوبه خود کوچکترین نانو محسوب میشود ،- یکی از دستاوردهای علم  در دهه ۴۰ میلادی   در زمینه نانوتکنولوژی است.

تحقیقات در این زمینه، علم پزشکی را در مورد توانایی های خارق العاده نقره(به حالت یون یا نانو)برای از بین بردن عفونت ها، هوشیار نموده است، ضمن اینکه در روسیه از دیرباز تحقیقات بسیار گسترده ای در این زمینه انجام گرفته بود و همواره در درمان بیماری ها از این محلول استفاده میشده است و کمتر پزشکی در روسیه است که از توانایی های کلوئید نقره بی اطلاع باشد.تاثیر یون نقره مانند آنتی بیوتیک فقط منحصر به عفونت نمیباشد، بلکه باعث پایداری ساختار سلولی میشود.هر سلول پاتوژن، با دیواره های ناپایدار شیمیایی ودیگرارگانیزم های بدون دیواره (برای مثال ویروس های خارج سلولی) و باکتری ها که در معرض تاثیر کلوئید نقره قرار میگیرند، تخریب آنها قطعی است.

 

به عبارت دیگر میتوان گفت که حضور نقره کلوئیدی در کنار ویروس ها، قارچ ها و باکتری ها و یا هر پاتوژن تک سلولی دیگر،منجر به غیر فعال کردن آنزیم سوخت اکسیژن آن شده، به گونه ای که بعد از چند دقیقه ، پاتوژن “از بین رفته“و میمیردو سپس به کمک سیستم ایمنی،غدد لنفاوی، و سیستم برون ریز(روده،پوست،کلیه،ریه،کبد) از ارگانیزم خارج میشود.

در رابطه با تاثیر نقره، تئوری های مختلفی بیان شده است.یکی از مهمترین این تئوریها، تئوری Adsorption (جذب یون مخالف)میباشد که بیان میکند سلول میتواند در نتیجه عکس العمل نیروهای استاتیک بین سلولهای باکتریایی که دارای بار منفی هستند، با بار مثبت یون نقره حیات خود را از دست بدهد.

در میان محققان، تئوری مهم دیگری نیز وجود دارد که بیانگر تغییرات پروسه های فیزیکی-شیمیایی با حضور کلوئید نقره است.بدین ترتیب که اکسیداسیون پروتوپلازم باکتری و تخریب آن، توسط پروسه های اکسیداسیون اکسیژن محلول در آب که در این چرخه یون نقره به عنوان کاتالیزاتور عمل میکند، انجام میگیرد.

در طی تحقیقات محققین، جهت یافتن علت تاثیر نقره روی پاتوژن ها، دو دانشمند به نام های Tofern,Vorozدر سال های ۱۹۵۷ دریافتند که تاثیر آلیگودینامیک ضدمیکروبی نقره، باعث تخریب آنزیم هایی میشود که حاوی گروه های COOHوگروهSHهستند که عملا این گروه آنزیم ها در سلولهای طبیعی انسان دیده نمیشود.اما این دو دانشمند نمیتوانستد دلیل تخریب این گروه آنزیم ها را توضیح دهند، تا اینکه بعد از مدتی Vilson,Tonl، بر اساس تحقیقاتی که انجام دادند دریافتند که تخریب در این آنزیم ها به دلیل نقص تعادل اسمزی در آنها میباشد، این کشف مهم به سؤالات بی پاسخ در رابطه با تاثیر محلول کلوئید نقره، پاسخ قانع کننده ای را داد.اما تاثیر محلول نقره در اینجا خاتمه پیدا نمیکند.تحقیقات در سالهای بعد نشان داد که در سلولهای پاتوژن، نقره میتواند در زنجیره DNA،کمپلکس هایی ایجاد کند، که در آن اسید نوکلئید با فلزات سنگین پیوند ایجاد مینماید که عملا باعث نابودی ثبات DNAمیگردند، یعنی باکتری حیات خود را از دست میدهد.

همین تئوری برای از بین بردن ویروس های بیماری زا در بدن هم صادق است.در این تحقیقات مشخص گردید که نقره مستقیما با DNAسلول واکنش نشان نمیدهد، بلکه به صورت غیر مستقیم باعث افزایش رادیکال های آزاد درون سلول میشود که به نوبه خود باعث پایین آمدن شدید میزان پیوندهای فعال اکسیژنی داخل سلول میگردد. در طی مدتی که تاثیر نقره را روی بیماران، نظارت میکردند با یک پدیده مواجه میشدند و آن اینکه، غشای باکتری ها، از تاثیر یون نقره تخریب میگشته است، و این پدیده به راحتی زیر میکروسکوپ دیده شده است، برای این پدیده هیچگونه پاسخی نمیتوانستند بیابند، تا اینکه بعدها مشخص گردید که غشای باکتری جهت حمل و نقل از Ca2++وNa+استفاده مینماید، در این چرخه یون نقره، نقش تخریب گرانه ای را ایفا مینماید، و درنتیجه غشای باکتری متلاشی میشود.

بدین ترتیب مکانیزم تاثیر نقره روی سلولهای پاتوژن، در پرتو اطلاعات و تحقیقات جدید بدین گونه است که یون نقره به علت بالا بودن قابلیت جذب، بلافاصله وارد غشای سلول پاتوژن میشود، اگر غشای سلولی پاتوژن مقاومت کرد و پاره نشد، در هرصورت یون نقره خود را به درون سلول رسانده وباآنزیم هایی که از گروه COOHو یاSHهستند، به عنوان کاتالیزاتور، باعث نقض تعادل اسمزی گشته که نتیجتا فرایندهای اکسیداسیون و فسفوریلاسیون اکسیداتیو در زنجیره تنفسی کاملا مختل میگردد، ودر نتیجه امر سلول میمیرد.ضمن اینکه یون نقره به طور غیر مستقیم هم میتواندباعث تشکیل کمپلکس های اسید نوکلئیک با فلزات سنگین گردد که این خود باعث تخریب DNAدر درون سلول ویا ویروس به طور جداگانه میگردد.

 

تاثیر انحلال و ریشه کن کردن باکتری ها توسط نقره کلوئیدی بسیار بالاست و میتوان گفت که تاثیر نقره کلوئیدی ۱۷۵۰ مرتبه قوی تر از اثر اسید کربولیک در غلظت مشابه، و تاثیر پاکسازی و تصفیه آن، ۵/۳ برابر قوی تر از کلرید جیوه است. نقره کلوئیدازکلر،هیپوکلرید سدیم و دیگر اکسید کننده های قوی در غلظت مشابه فعال تر میباشد.ثابت شده است که اثر آنتی باکتریال استفاده از نقره کلوئیدی به مراتب ۹۰ برابر بیشتر از تاثیر پنی سیلین میباشد.

مزایای مهم نقره کلوئیدی نسبت به آنتی بیوتیک

نقره کلوئیدی یک محصول طبیعی میباشد.

نقره کلوئیدی کاملا غیر سمی است.

نقره کلوئیدی اساسا درآب مقطر وجود دارد که این امکان را میدهد تا به صورت مؤثرتر و بدون درد برای غشای مخاطی و زخم های باز استفاده نماییم.به کمک قطره چکان میتوان نقره کلوئیدی را در چشم، گوش، بینی، وواژن ریخت.

همچنین میتوان آنرا روی زخم مالیده یا زخم را باآن پانسمان کرد.

دارای طیف گسترده ای میباشد، برای مثال آنتی بیوتیک به صورت ماکسیمم روی ۱۵نوع باکتری تاثیر میگذارد، ولی نقره کلوئیدی به صورت فعال علیه ۶۵۰-۶۰۰نوع ویروس، باکتری و قارچ عمل میکند.

دارای واکنش آلرژیکی نمیباشد و هیچگونه عوارض جانبی ندارد.

حتی در زمان بارداری و همچنین نوزادان در بدو تولد، بدون هیچگونه محدودیتی قابل استفاده است.

مصرف و نحوه عملکرد نقره کلوئیدی به قدری ساده و بی خطر است که نیازمند تشخیص دقیق پزشکی نیز نمیباشد.

برای درمان عفونت ها، نسبت به نقره کلوئیدی هیچ باکتری و ویروسی در شکل پایدار تشکیل نمیشوند،ولی نسبت به آنتی بیوتیک هر ۵ روز فرم پایداری را تشکیل میدهند.ارگانیزم های تک سلولی نمیتوانند در برابر وجود نقره کلوئیدی به صورت مقاوم تغییر شکل دهند، در نتیجه، نه سازگاری و نه مقاومت با نقره از خود نشان نمیدهند.نقره کلوئیدی را میتوان حتی سالهای متمادی مصرف نمود، بدون اینکه هیچگونه عوارض منفی و تاثیر مخرب روی ارگانیزم داشته باشد.یک مورد نادر در تحقیقات به عمل آمده، دیده شد که افرادی که ۸سال متمادی روزی ۲قاشق غذاخوری محلول نقره مصرف میکرده اند، تنها عارضه ایجاد شده این بود که رنگ پوست این افراد به دلیل رسوب بیش از حد نقره خاکستری شده بود.

نقره کلوئیدی بر خلاف آنتی بیوتیک های مصنوعی که منجر به مرگ آنزیم های مفید نیز میگردند، به آنها صدمه ای نمیزند، چرا که این آنزیمها وقتی نقره کلوئیدی در دز آنها عمل میکند،به صورت قابل ملاحظه ای متفاوت از آنزیم های اولیه از موجودات تک سلولی میباشند.

نقره در ارگانیزم، اتصال سمی تشکیل نمی دهد و فقط با آنزیم های تبادل اکسیژن میکروبها واکنش نشان میدهد.

بدبن ترتیب، نقره کلوئیدی یک ماده طبیعی بی خطر در برابر بیماری های گوناگون است که هیچگونه تاثیر مخرب و عوارض منفی در انسان، گیاهان و کلیه موجودات زنده چند سلولی ایجاد نمیکند،ضمن اینکه دارای تاثیر درمانی پیشگیری کننده نیز هست.

iV-تاثیر یون نقره روی سلولهای پاتوژن از دیدگاه محققان در نقاط مختلف جهان

بررسی تاثیر یون نقره کلوئیدی برای اولین بار از نیمه دوم قرن ۱۹ سال های۷۰ توسط یک پزشک آلمانی(متخصص زنان)،به نام Karl Kredeآغاز شد.این کشف در آلمان، امکان انحلال التهابات چرکی گونوره(سوزاک)چشم را درنوزادان فراهم کرد.از آن لحظه عصر جدیدی در دانش، جهت پیش گیری از عفونت های باکتریایی خطرناک گشوده شد.

در روسیه نیز نقره کلوئیدی نزد پزشکان از اهمیت زیادی برخوردار بوده و کاربرد وسیع و تاثیرگذار آن، روی مجروحین جنگی در زمان جنگ ژاپن و روسیه در سال ۱۹۰۴ به اثبات رسید.

همچنین نقره کلوئیدی در آمریکا در سال ۱۹۲۰ در کمیسیون تغذیه و ترکیبات دارویی به تصویب رسید.

بنیانگزار تحقیقات علمی تاثیر نقره روی سلولهای میکروبی، یک گیاه شناس آلمانی  به نام Karl Negeliاست که در سالهای ۸۰در قرن ۱۹ ثابت کرد که این تاثیر متقابل از خود فلز نیست، بلکه از یون آن با سلولهای میکروارگانیزم حاصل میگردد که منجر به مرگ سلولهای میکروبی میگردد. این گیاه شناس،چنین پدیده ای را“oligodinamia“نامید. الیگو یک کلمه یونانی به معنی ریز، کوچک و دینامو به معنی تاثیر میباشد.وی پیش بینی کرد که نقره، تاثیرات الیگودینامیکی را فقط به حالت محلول(یونیزاسیون) از خود نشان میدهد.بعدها این پیش بینی در تحقیقات و آزمایشات دانشمندان دیگر اثبات گردید.

دانشمند یونانی به نامVintsentبا مقایسه فعالیت برخی فلزات ثابت کرد که نقره دارای قوی ترین خاصیت باکتری زدایی میباشد و مس و طلا دارای خاصیت باکتری زدایی کمتری نسبت به یون نقره می باشند .

S.S.Botkinو بعدهاA.P.Vinogradovتوضیح دادند که این واقعیت بستگی به خواص بیولوزیکی میکروالمنت ها، و محل قرار گرفتن آنها در جدول تناوبی مندلیف میباشد. بدین ترتیب، باکتری های میله ای شکل(باسیل)در صفحه ی نقره ای بعد از ۳روز،در مس-بعد از ۶روز، و در طلا-بعد از ۹ روز کاملا نابود میگردند.استافیلوک در نقره بعد از ۲روز،در مس-بعد از ۳روز، و در طلا-بعد از۹روز.باکتری تیفوئید(حصبه) در نقره و مس-بعد از ۱۸ ساعت، و در طلا-بعد از ۷-۶روز نابود میگردند.

دانشمندی به نام A.L.Kulski، نقش بزرگی در مطالعات و تحقیقات در زمینه ویژگی های ضد میکروبی آب نقره، و کاربرد آن برای ضدعفونی کردن آب آشامیدنی و مواد غذایی ایفا نمود.آزمایشات وی و بعد از آن، مطالعات و تحقیقات دانشمندان دیگر نشان داد که دقیقا یون فلزات وتفکیک آنها(موادی که قادرند در آب به یون هایشان تجزیه شوند)، منجر به مرگ میکروارگانیزم میگردد.

 

شواهدی وجود دارد که حساسیت پاتوژن های مختلف و ارگانیزم های غیرپاتوژن نسبت به نقره یکسان نیست.به عنوان مثال ثابت گردیده است که میکروفلورپاتوژن به مراتب نسبت به یون نقره حساسیت بیشتری در مقایسه با غیر پاتوژن ها دارد.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته در آمریکا توسط U.P.Mironenkoدر سال۱۹۷۱،، نتایج مشابهی همانند تحقیقات در روسیه بدست آمد، بدین ترتیب که روش درمان انواع گونه های دیس باکتریوز با محلول یون نقره(غلظتmkg/L50)،با متد الکتروفورسیس حفره ای به این تاثیر درمانی مقاوم دست یافت.همزمان با این محقق دانشمندان دیگر ثابت کردند که یون نقره، دارای توانایی بالایی در غیر فعال کردن ویروس های آنفولانزای A-1,B،فشار میترس،انتروکولیت،وآدنو ویروس، همچنین مهار ویروس ایدز داشته و تاثیر زیادی در درمان بیماری ماربورگ،انترلیت ویروسی و طاعون در سگ ها دارد.ضمن اینکه مزایای درمان با نقره کلوئیدی در مقایسه با درمان های استاندارد دیگر به اثبات رسید.

در آزمایشات L.V.Gigorevi، ثابت گردید که برای انحلال کامل باکتریوفاژروده N163،ویروس کوکسالی سروتیپ های A5,A7,A14لازم است که نقره را با غلظت بالاتری (mkg-L5000-500) نسبت به اشرشیالکی، سالمونلا، شیگل و دیگر باکتری های روده(mkg/L200-100)  استفاده نمود.

بررسی نتایج اخیر در خصوص تاثیر یون نقره روی سلولهای پاتوژن از دیدگاه محققان در نقاط مختلف جهان

تحقیقات و مطالعات اخیر در روسیه، دررابطه با یون نقره کلوئیدی نشان داد که آنها دارای توانایی بالایی در از بین بردن کلیه باکتری ها و حتی یروس های واریولا، برخی از گونه های آنفولانزا، انترو و آدنوویروسها میباشند.ضمن اینکه برتری و مزایای درمان با نقره کلوئیدی در مقایسه با دیگر روش های درمانی در تحقیقات کلینیکالی به اثبات رسید ، جالب توجه است که یون نقره می تواند تاثیر تخریب کننده بر روی بعضی از قارچها داشته باشد که این موضوع بر اهمیت استفاده از یون نقره می افزاید .

مطالعات اخیر یک دانشمند امریکایی(ُSeyensDijest)نشان داد که نقره کلوئیدی، کلیه میکروبها و ویروس های مضر در غشای روده را نابود کرده، همچنین محلول نقره کلوئیدی برای پانسمان زخم، اسپری برای ورم لوزه، به عنوان نوار زخم مرطوب جهت درمان سوختگی وخراش استفاده میگردد.در کلیه این موارد تاثیرات درمانی مطلوب و خوبی حاصل گردید.

در دانشگاه پزشکی نیویورک در قسمت ارتوپدی، آزمایشاتی در جهت تاثیر یون نقره در بیماران بعد از عمل که دارای عوارض عفونی هستند، صورت گرفت.گزارش این آزمایشات بدین شرح است“برای ۱۲ تا از ۱۴ بیمار، درمان کاملا موفقیت آمیز بود، و درکلیه ۱۴ بیمار منجر به کاهش مسلم فلور باکتریایی در زخم گردید.در هیچ یک از موارد تاثیرتات نامطلوب مشاهده نشد“.

نقره کلوئیدی در ۷۰%موارد سوختگی در آمریکا مورد استفاده است.جالب است که شرکت های هواپیمایی نیز از آبی که دارای نقره میباشد، به عنوان روش دفاعی مسافران در برابر عفونت، از جمله عفونت دیسانتری(اسهال خونی) استفاده مینمایند.در بسیاری از کشورها یون های نقره کلوئیدی برای ضدعفونی کردن آب استخر نیز بکار میرود.

در سوئیس، به صورت گسترده ای از فیلتراسیون نقره برای آب خانگی و اداره جات استفاده میشود.ایستگاه های فضایی بین المللی فقط از آب نقره استفاده مینمایند.

نقره کلوئیدی و تاثیر آن روی ارگانیزم های انسان، حیوانات و گیاهان

در حال حاضر نقره، تنها به عنوان یک فلز بررسی نمیگردد، بلکه میکروالمنتی است که بخش ضروری از بافت همه حیوانات و گیاهان است و قادر به انحلال میکروبهاست.فعالیت بیولوژیکی میکروالمنت ها-عناصر در ارگانیزم بیش از همه به حضور آنها در سنتز برخی آنزیم ها، ویتامین ها و هورمون ها مرتبط است.

بر اساس مطالعات A.E.Vaynarانسان به صورت روزانه به طور متوسط باید mkg88یون نقره دریافت کند.ثابت شده است که در ارگانیزم حیوانات و انسان ها، محتوای نقره mkg20در هر ۱۰ گرم ماده خشک است.یون نقره در سوخت و ساز بدن مشارکت داشته و بسته به غلظت کاتیونها، میتواند هم در تحریک و هم در مهار فعالیت آنزیم های مختلف تاثیر گذارد.تحت تاثیر نقره، شدت فسفوریلاسیون اکسیداتیودر میتوکندری مغز سر، دو برابر است، همچنین محتوای اسید نوکلئید که موجب بهبود عملکرد مغز سر میگردد، افزایش می یابد.

به هنگام انکوباسیون بافت های مختلف در محلول فیزیولوژیکی حاوی mkg001/0کاتیون نقره، جذب اکسیژن توسط بافت مغز به %،۲۴،میوکارد به %۲۰، کبد-%۳۶، و کلیه به %۲۵ افزایش می یابد.

در آزمایشگاه ویروس شناسی دانشگاه دولتی کیف، مطالعاتی در جهت بررسی تاثیر فیزیولوژیکی نقره انجام گرفت.ثابت شد که دوز نقره ۵۰:۲۰۰وmkg250، تاثیر سودمندی روی حیوانات آزمایشگاهی گذاشت.موش هایی که آب حاوی نقره نوشیده بودند، وزنشان افزایش یافته و سریع تر از حیوانات گروه کنترل رشد کردند.به کمک تجزیه و تحلیل طیفی از کبد حیوانات آزمایشگاهی، ۲۰میکروگرم نقره در۱۰۰گرم وزن خشک مشاهده شد که منطبق با میزان نرمال نقره نسبت به وزن موش در کبد بوده است.

این تحقیقات نشان داد که دوز نقرهmkg50-250، در صورت مصرف طولانی مدت در رژیم غذایی، هیچگونه تاثیر مضری روی ارگانیزم نمیگذارد.

علاوه برآن، مطالعات و تحقیقات دیگری در جهت بررسی تاثیر نقره، تجویز دوزآن، و همچنین تجویز دوزهای بیش از حد مجاز روی ارگان ها و سیستم ای این حیوانات انجام گرفت.بنابر این تحقیقات آسیب شناسی، در حیوانات آزمایشگاهی که آب نقره به میزان mkg50000-20000دریافت کرده بودند، نشانگر این بود که تزریق طولانی مدت یون نقره منجر به تجمع آن در بافت های ارگانیزم میگردد.

با این حال، رسوب نقره در بافت، با عوارضی نظیر تغییرات التهابی و مخرب ارگان های داخلی همراه نیست.

A.A.Maslenkoنشان داد که مصرف طولانی مدت آب آشامیدنی حاوی mkg50(سطح MPC)هیچگونه اختلالی در عملکرد سیستم گوارش ایجاد نمیکند، همچنین در سرم خون-تغییر فعالیت آنزیم های مشخصه ی کبد مشاهده نگردید.به علاوه هیچ گونه تغییر پاتولوژیکی در وضعیت دیگر ارگان ها و سیستم های انسانی ایجاد نشد.به هنگام برررسی تاثیر ترکیبات نقره روی ارگانیزم انسان، تاثیر محرک آن روی ارگان های تشکیل دهنده خون که در ناپدید شدن فرم های کوچک نوتروفیل، افزایش تعداد لنفوسیت ها و مونوسیت ها، اریتروسیت ها، و هموگلوبین، کاهش سرعت رسوب گلبولهای قرمز(ESR)نمودار گشت.

در سال های اخیر در منابع اطلاعاتی، نقره به عنوان تنظیم کننده سیستم ایمنی قوی در مقایسه با هورمون های استروئیدی، آورده شده است.

ثابت شده است که بسته به دوز، نقره میتواند هم در تحریک و هم در مهار فاگوسیت ها تاثیرگذار باشد.تحت تاثیر نقره، تعداد ایمونوگلوبین هاینوع A,M,Gافزایش یافته و درصد تعداد تی-لنفوسیت ها نیز زیاد میگردد.

بدین ترتیب در پرتو دانش نوین و عصر اطلاعات، نقره به عنوان یک میکروالمنت که برای عملکرد نرمال ارگان ها و سیستم های داخلی ضروری است، همچنین به عنوان یک ماده قوی که باعث بهبود سیستم ایمنی بدن شده و به صورت فعالی روی باکتری ها و ویروس های بیماران عمل میکند، شناخته شده است.

موارد مصرف نقره کلوئیدی

به هنگام بیماری های ویروسی مجاری تنفسی فوقانی

استفاده از نقره کلوئیدی در درمان پنومونی حاد و مزمن، برونشیت(از طریق استنشاق، به ویژه با اسپری های مافوق صوت)منجر به بهبودی حتی در موارد شدید در کوتاه ترین زمان ممکنه میگردد، زمانیکه چندین آنتی بیوتیک ای بیماری ها را درمان نمیکند.

برای درمان کلیه عفونت های تنفسی

آنفولانزا که به کمک هیدرواروسل درمان شده و حفره بینی با نقره کلوئیدی پر میشود، ضمن اینکه مدت درمان تا ۲ روز کاهش می یابد و از واکنش های شدید بدن جلوگیری میکند.

برای آدنو و عفونت های رینو ویروسی

کلیه گونه های هرپس، به ویژه به هنگام التهاب ملتحمه هرپس مفید میباشد.

ریزش تدریجی و قطره ای نقره کلوئیدی در طول ۸-۷روز دارای تاثیر مفیدی میباشد.

التهاب حنجره، التهاب گلو، التهاب نای، برونشیت، التهاب ریه، امفیزم ریه، آسم برونشی

شستشو و قرقر کردن نقره کلوئیدی دردهان برای درمان کرم خوردگی دندان و زخم های شدید و مزمن؛ورم حاد مخاط دهان و لثه قارچی، فرم های التهابی دیستروفیک و پارادونتوز_همگی نشانگر تاثیر بالای استفاده از نقره کلوئیدی بود.

در گاستروانترولوژی به هنگام کلیه بیماری های دستگاه گوارش از جمله زخم معده، زخم اثنی عشر، مصرف نقره کلوئیدی ۲-۱قاشق چایخوری ۴-۳ دفعه در روز، بهبودی زخم های روده دوازده را تسریع میبخشد.

نقره ی کلوئیدی منجر به رفع دیس باکتریوز میگردد و هلیکوباکترپیلوری و کمپیلوباکترپیلوری(باکتری هایی که منجر به ادامه پروسه زخم میگردند)را ریشه کن میکند.

به هنگام کلیه بیماری های کیسه صفرا و التهاب مجاری صفراوی، بیماری های پانکراس از جمله پانکراتیت و اسپاسم.نتایج مصرف نقره کلوئیدی حاکی از تاثیر بالای آن به هنگام بیماری های روده-معده،التهاب کیسه صفرا،هپاتیت های عفونی، و کلانژیت(التهاب مجاری صفراوی)بود

برای بیماری های کلیوی،پبلونفریت،نفریت، سیستیت(التهاب حاد مثانه)،

برای بیماری های زنان وآندرولوژی،پروستات،بیماری های زنان مثل اندومتریت،کیست تخمدان،واژینیت، و فرم های دیگر عفونت های ادراری

برای بیماری های جنسی،تناسلی:کلامیدیا، مایکوپلاسما، سیتومگالوویروس.این عفونت ها هیچگونه مقاومتی در برابر نقره کلوئیدی ندارند.

برای پاپیلوماویروس که منجر به رشد زگیل و خال میگردد

برای جراحات وسوختگی ها-نقره کلوئیدی یک آنتی بیوتیک قوی غیر سمی بدون عوارض درد است.

نقره ی کلوئیدی مانع از رشد فلور سوختگی که در سوختگی های شدید منجر به مرگ میگردد، میشود.

درمان سوختگی های حرارتی با پانسمان نقره کلوئیدی مرطوب، از لحاظ تاثیر بی مانند است.ویژگی مهم این متد، امنیت کامل آن میباشد که در درمان سوختگی های خیلی شدید تاثیر بالایی دارد.

برای بیماری های لنفاوی از جمله غدد لنفاوی،و بیماری هوچکین(یک بیماری عفونی مقاربتی)

برای آرتریت حاد و تحت حاد در زمینه استئوآرتروز دیستروفیک

نقره یونوفورسیس، تاثیر مثبتی روی التهاب و سندروم درد میگذارد.

نقره ی کلوئیدی به عنوان یک عامل خارجی در درمان بیماریهای پوستی،ویروسی، مخمر،استرپتو-استافیلوکوک(پاتوژن های بالقوه ای که باعث زخم و عفونت های فرصت طلب شدید میشوند)و عارضه تروفیکی استفاده میگردد.

نقره ی کلوئیدی دارای تاثیر بالایی در پروسه های التهابی با طبیعت ناشناخته، و همچنین در شرایطی که تجویز دقیق آنتی بیوتیک امکان پذیر نیست، میباشد.همچنین به دلیل امکان استفاده از آن به صورت موضعی و خوراکی، دارای گسترده ترین طیف استفاده میباشد،من جمله:-میتوان آنرا به صورت قطره یا اسپری در چشم، بینی، گوش،دهان،غشای مخاطی اندام تناسلی استفاده کرد.

نقره ی کلوئیدی را میتوان به صورت داخلی ،۲-۱قاشق زیر زبان ریخت و نگه داشت تا از طریق مکش جذب گردد.بدین ترتیب نقره ی کلوئیدی به هنگام ورود به سیستم لنفاوی، دارای تاثیر قابل ملاحظه و مفیدی روی لوزه ها و آدنوئید داشته و سریعا پروسه های التهابی را به هنگام آنژین شدید رفع مینماید.

محلول نقره کلوئیدی را میتوان درآب برای شستشو و استنشاق ودر حمام استفاده نمود.

نقره ی کلوئیدی را میتوان روی کلیه زخم ها از هر منشا قرار داد.همچنین میتوان آنرا به صورت مستقیم روی بریدگی ها، خراش ها،و زخم های باز مالید،همچنین برای اگزما،ناراحتی های پوستی،جوش،گزیدگی حشرات استفاده نمود.نقره کلوئیدی به هنگام سوختگی، بهبودی را تسریع کرده وزخم را کاهش داده و باعث از بین رفتن التهاب میگردد.

 

تحقیقات و مطالعات گوناگون، نشانگر این بودند که محلول نقره ی کلوئیدی، موثرترین ماده به هنگام تماس مستقیم با سطوح چرکی و ملتهب در اثر عفونت های باکتریایی است. نقره به هنگام کاربرد موضعی کاملا بدون درد است، همچنین برخلاف آنتی بیوتیک ها،سلول های بافت را تخریب نمیکند.

نقره ی کلوئیدی مانند دئودورانت عمل کرده و بوی بد عرق را که توسط باکتری های ناشی از تجزیه مواد ترشح شده توسط غدد عرق ایجاد میگردد، را ازبین میبرد.
برای تصفیه آب آشامیدنی، ۱ قاشق غذاخوری از نقره کلوئیدی به هرلیتر آب اضافه کرده وهم میزنیم، و ۶ دقیقه میذاریم تا بماند.
برای حیوانات(دز متناسب با وزن)نقره کلوئیدی مصرف سودمندی داشته و میتوان آنرا به آب، برای آبیاری گیاهان اضافه نمود. s9
نقره کلوئیدی دارای فواید زیادی برای کودکان از همان روزهای آغازین تولد است، همچنین برای بیماری های مزمن و بویژه برای افراد ضعیف و همچنین زنان باردار توصیه میشود.
نقره ی کلوئیدی به هنگام مصرف به صورت داخلی، داخل خون نفوذ کرده ،سریعا از طریق سلولها پخش میگردد.ظرف ۴-۳ روز، نقره در بافت ها به تعداد کافی برای بروز خواص مفید تجمع می یابد.سپس بعد از یک هفته از طریق کلیه، سیستم لنفاوی، وروده ها بیرون میرود:در موارد کلی مصرف ۱قاشق غذاخوری در طول ۴ روز تا دستیابی به سطح مورد نظر توصیه میگردد، و بعد از آن یک قاشق چایخوری برای حفظ وتثبیت آن وضعیت توصی همیشود.به هنگام بیماری های جدی و مزمن، این مقدار باید ۳-۲برابر دوز معمول گشته و ۴۵-۳۰روز مصرف گردد، سپس مقدار مصرف را تاحد معمول پایین آورد.
۱/۵mg/Lظرف ۳۰ دقیقه منجر به غیر فعال شدن کامل ویروس های آنفولانزاA,B،میترا و .. میگردد.حتی در غلظت۱/۰میلی گرم بر لیتر، نقره ی کلوئیدی دارای تاثیر قوی کشنده قارچ است.به هنگام بار میکروبی به تعداد ۱۰۰۰۰۰ قارچ در هر لیتر، مرگ قارچ های کاندیدا،آلبیکانس، ۳۰ دقیقه بعد از تماس با نقره کلوئیدی رخ میدهد و به هنگام تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰، عمده مرگ و نابودی قارج ها بعد از یک ساعت به وقوع میپیوندد.

 

فرزین جباری هیچگونه تائیدی بر تاثیرات مثبت این دارو ها و محصولات ندارد و این مطالب از سایت های خارجی ترجمه شده است. شرکت های سازنده پاسخگوی سوالات ما در مورد دوپینگ تست آن و عوارض بر روی بدن انسان نبوده اند و این مطالب فقط در جهت مطالعه و تحقیق می باشند.