جوابیه فرزین جباری به آن دسته از افرادی که از مصاحبه اینجانب با خبر گذاری تسنیم دلگیر شدند !!

فرزین جباری متن مصاحبه خود را به شکل زیر تفسیر نمود : 1- سرپرست فدراسیون (آقای آشتیانی) به دلیل تمهیدات وزرات ورزش که اعلام میدارد : نامزد ریاست فدراسیون نباید همزمان سرپرست فدراسیون هم باشد ، جای خود را به پارسا داد بهمین جهت گفته های افرادی که میگویند ما آشتیانی را برکنار کردیم قابل قبول نیست 2-در آن مصاحبه آرزو کردم تا نتیجه مجمع تحت تاثیر دوستی ها قرار نگیرید و این آرزوی همه است3- اشاره به اینکه عده ای از افراد نباید تا اخر عمر بر این ورزش تسلط داشته باشند و فضا را برای جوانان باز کنند ، این مطلب در مورد خود من هم صادق است . اینجانب دبیر کمیته مربیان و مدرس کلاسهای مربیگری و مربی تیم ملی بودم  ، و هم اکنون  افراد فعالتر را در جایگاه خود میبینم که باعث غرور است و  از این مسئله ناراحت نیستم زیرا پست و مقام  ارث پدری نیست و مانده گار نمیباشد . 4- اشاره لفظ : به گوش رسیده وانجام تماسهائی با عنوان گودبای پارتی و مهمانی  درایام سوگواری ، موجب تعجب اینجانب شده بود و البته به نشستی که در باشگاه خلیج فارس مورخ 28 آذر به صرف ناهار ترتیب داده شده بود مرتبط نبود .

[تعداد: 0   میانگین:  0/5]
به اشتراک بگذارید