اینتروال

اینتروال ، ورزش هوازی تناوبی که چربی و قند زیادی می سوزاند!

اینتروال نوعی از ورزش هوازی است که به صورت تناوبی انجام می شود. ورزشهای هوازی به دو شکل انجام می شوند. تداومی و تناوبی یا اینتروال. در روش تداومی تمرین بدون استراحت انجام می شود. در روش تناوبی زمان تمرین به دو قسمت تقسیم می شود : فعالیت و استراحت. برای مثال 30 دقیقه را در نظر می گیرید که قرار است درجا بزنید به این شکل که دو دقیقه فعالیت شدید می کنید و دو دقیقه آرام راه می روید. در این روش زمان استراحت و فعالیت یک اندازه است. لازم است مرحله سرد کردن و گرم کردن انجام شود چون ممکن است بدن بعد از ورزش، خشک و سفت شود پس حرکات کششی را فراموش نکنید.

فواید اینتروال :

 • کالری و چربی بیشتری می سوزاند.
 • سیستم ایده آلی برای چربی سوزی است.
 • هدفش سوزاند کالریست .
 • تمرینات هوازی محسوب می شوند پس برای کاهش چربی خون نیز بسیار عالی هستند .
 • انرژی ای که می سوزد از چربی و گلوکز تامین می شود.
 • بدن فرد تا مدت زمان زیادی پس از ورزش به کالری سوزی ادامه می دهد.
 • کارایی قلب را برای فعالیت های طولانی مدت افزایش می دهد.
 • بازده یک تمرین اینتروالی که چهل و پنج دقیقه است از یک تمرین یک ساعت و نیمی می تواند بیشتر باشد.
 • بازده تمرین اینتروالی که دو روز در هفته باشد می تواند از تمرینات عادی در هفته که 6 روز انجام شوند، بیشتر باشد.
 • می توان این نوع تمرین را با یک روز در هفته شروع کرد و بعد به مرور تعداد روزهای آن را در هفته افزایش داد.
 • این تمرین برای اشخاصی که وقت کمی برای ورزش کردن دارند بسیار عالی است چون در مدت زمان محدود، نتایج بهتری می دهد.

منبع :

چمپکس نیوز